Sökning: "Solveig M Lundgren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Solveig M Lundgren.

  1. 1. I spåren av en bemanningsförändring. En studie av sjuksköterskors arbete på en kirurgisk vårdavdelning

    Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

    Författare :Solveig M Lundgren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Change; all-RN; allocation of nursing time; job satisfaction; conception of work; holistic view; awareness of circumstances; work approach; versatility;

    Sammanfattning : .... LÄS MER