Sökning: "Soil Mechanics"

Visar resultat 6 - 10 av 122 avhandlingar innehållade orden Soil Mechanics.

 1. 6. Numerical simulations of blast loaded steel plates for improved vehicle protection

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Björn Zakrisson; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Hållfasthetslära; Solid Mechanics;

  Sammanfattning : In the past decade, there has been an increasing demand from governments for high level protections for military vehicles against explosives. However, the design and validation of protection is a time consuming and expensive process, where previous experience plays an important role. LÄS MER

 2. 7. Modelling, Simulation and Experimental Investigation of a Rammer Compactor Machine

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Anders Jönsson; ; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Soil Compaction; Non-linear Dynamics; Theoretical Modelling; Numerical Simulation; Experimental Verification; Complete Approach;

  Sammanfattning : This licentiate thesis considers the modelling, simulation and experimental investigation of a rammer compactor machine. The purpose is to develop an efficient and verified method for simulation of rammer compactor machines to be used in the product development process. LÄS MER

 3. 8. Modelling and simulation of powder pressing with consideration of residual stresses

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Pär Jonsén; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Hållfasthetslära; Solid Mechanics;

  Sammanfattning : In powder metallurgy (PM), production methods are constantly developed and improved to produce component with high precision and strength. Cold uniaxial pressing of powder into a green body is a common process in PM. LÄS MER

 4. 9. Soil behavior at freezing and thawing

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Sven Knutsson; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Soil Mechanics; Geoteknik;

  Sammanfattning : Avhandlingens första del behandlar en teoretisk beräkningsmodell för tjällyftning samt studier av dess noggranhet i olika situationer. Tjällossningsförloppet analyseras och studeras genom noggranna mätningar av porvattentryckens fördelning i tid och rum. LÄS MER

 5. 10. Soil improvement based on environmental geotechnics environmental and geotechnical aspects of drainage of redox-sensitive soils and stabilisation of soils with by-products

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Josef Mácsik; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Geoteknik; Soil Mechanics;

  Sammanfattning : I avhandlingen behandlas Miljögeotekniska problem som "dränering av redox-sensitiva jordar", "blockstabilisering av sulfidjord och torvjord" och " undersökning av nya vägmaterial". - Miljöproblem, kopplat till dränering och/eller urgrävning av redox-sensitiva jordar, som järnhaltiga moräner och sulfidjordar, behandlas i denna avhandling. LÄS MER