Sökning: "Sofia Zwedberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sofia Zwedberg.

  1. 1. Ville amma! En hermeneutisk studie av mödrar med amningsbesvär; deras upplevelser, problemhantering samt amningskonsultativa möten

    Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

    Författare :Sofia Zwedberg; Stockholms universitet.; [2010]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; breastfeeding; consultative meetings; crisis; encounter; hermeneutics; interaction; amning; amningskonsultation; vårdmöte; hermeneutik; kris; mor-barn relation; interaktion; mammablivande; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Nursing education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Vårdpedagogik; pedagogik; Education;

    Sammanfattning : The focus is on mothers who asked for help because of initial problems with breastfeeding, i.e., their feelings and experiences, how they cope with their difficulties, and the consultative meetings with a midwife. LÄS MER