Sökning: "Sofia Nessvi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sofia Nessvi.

  1. 1. Abdominal aortic aneurysm. Epidemiology, preoperative evaluation, and postoperative inflammation

    Författare :Sofia Nessvi; Vaskulära sjukdomar - kliniska studier; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER