Sökning: "Sofia Källström"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Sofia Källström.

 1. 1. "Das Eigentliche bleibt doch zurück." : Zum Problem der semantischen Unbestimmtheit am Beispiel von Theodor Fontanes Effi Briest

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sofia Källström; Stefan Neuhaus; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; German language; Effi Briest-indeterminacy-polysemy-vagueness-textual analysis; Effi Briest-Unbestimmtheit-Mehrdeutigkeit-Vagheit-Textanalyse; Tyska; Effi Briest-obestämdhet-polysemi-vaghet-textanalys; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages German language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Tyska språket;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe and analyse the notion of indeterminacy in Theodor Fontane´s social novel Effi Briest. The study is interdisciplinary in that the notion of indeterminacy involves both literary scholarship and linguistics. LÄS MER

 2. 2. Vikingatida runbleck Läsningar och tolkningar

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

  Författare :Sofia Pereswetoff-Morath; Henrik Williams; Magnus Källström; Veturliði Óskarsson; Judith Jesch; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; runes; runic inscriptions; runic plates; runic inscriptions in metal; runes on non-monumental objects; cryptic runic inscriptions; reading and interpreting; methods of interpretation; Viking-Age; incantations; magic formulas; amulets; magic; runor; runinskrifter; runbleck; runinskrifter i metall; runor på lösföremål; krypterade runinskrifter; att läsa och tolka; tolkningsmetodiker; vikingatiden; besvärjelser; trollformler; amuletter; magi;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling syftar till att utveckla läsningen och tolkningen av inskrifterna på de i dagsläget 46 kända vikingatida runblecken. Målet är att ge en så tydlig bild som möjligt av inskriftsgenren vikingatida runbleck. I detta syfte har upprepade fältundersökningar av runblecken genomförts med stereomikroskop. LÄS MER