Sökning: "Sofi Elfving"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Sofi Elfving.

 1. 1. Managing collaborative product development in small companies : A framework for a product development model

  Detta är en avhandling från Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling

  Författare :Sofi Elfving; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Managing Collaborative Product Development A Model for Identifying Key Factors in Product Development Projects

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalens högskola

  Författare :Sofi Elfving; Mats Jackson; Björn Fagerström; Lars Bengtsson; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Collaborative product development; Integrated product development; Concurrent engineering; Product development; Product design; Collaboration; Integration; Communication; Key factors; Decision-making; Knowledge transfer; Experience reuse; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Innovation och design;

  Sammanfattning : The increasing complexity of products and systems today has forced new processes, methods, and tools for managing the development of products. It has also forced the development of complex organisations and diverse relationships among functions and peoples within product development organisations. This implies a need for integrated processes. LÄS MER