Sökning: "Sociologisk metod"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Sociologisk metod.

 1. 1. Sociala relationer orsaker till "onda förhållanden" samt myndighetsåtgärder och sociologisk metod

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Ingalill Eriksson; Umeå universitet.; [1977]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Software Practice from the Inside Ethnography Applied to Software Engineering

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Kari Rönkkö; Blekinge Tekniska Högskola.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ethnographic knowledge; software engineering; Sociologisk metod; programvaruteknik;

  Sammanfattning : Empirical methodologies have recently attracted increasing attention from the broader software engineering community. In particular, organisational issues and the human role in software development have been addressed. Qualitative research approaches have been identified as necessary for understanding human nature. LÄS MER

 3. 3. Från Jernverk till Hjärnverk : Ungdomstidens omvandling i Ronneby under tre generationer

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Magnus Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; David Riesman; Margaret Mead; social bonds; structure; character; cultural transformation; patterns of culture; youth; social change; life-history; Social changes; theory of social work; Sociologi; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : Popular AbstractAvsikten med denna avhandling är att utveckla en teori om de försvårade villkor som män ur arbetarklassen och den lägre medelklassen upplevt i Ronneby sedan början av 1900-talet; om hur traditionen att snabbt komma ut i arbetslivet — som bland män i Ronneby i det närmaste har varit likvärdigt med att bli vuxen — ersatts av ett behov att senarelägga vuxenblivandet. Bakgrunden är att bolag som Kockums och LM Ericsson —som dittills stått för att arbeten kunnat gå i arv från far till son — ersatts av spjutspetsföretag inom IT- branschen och en lokal högskola, specialiserad på utbildningar i programutveckling. LÄS MER