Sökning: "Sociologi kvalitativ"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade orden Sociologi kvalitativ.

 1. 1. Identitet och kulturmöte - syrianska kvinnors exempel : En diskussion om grounded theory

  Detta är en avhandling från Högskolan i Örebro, S-701 82 ÖREBRO, Sweden

  Författare :Marianne Freyne-Lindhagen; Lund University.; Lunds universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Syrian Orthodox women; immigrant women; identity; cultural encounter; Grounded theory; immigrant organizations; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : The dissertation is a qualitative study of Suryoyo (Syrian Othodox) women living in Sweden. The main theme is the relation between the integration process in Swedish society and the women1s cultural and religious background and ethnic identity. LÄS MER

 2. 2. Change and Legitimation - Social Democratic Governments and Higher Education Policies in Sweden and Germany

  Detta är en avhandling från Ibidem-Verlag

  Författare :Anett Schenk; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; North-Rhine Westphalia; Germany; Sweden; Social Democratic governments; actor-centered institutionalism; compensatory legitimation; legitimation; policies of higher education; systems of higher education; Samhällsvetenskaper; Sociology; Sociologi; Social structures; Sociala strukturer;

  Sammanfattning : Higher education has become a mega-topic in both political and scientific debate. Developments in systems of higher education and changes in the governance of such systems have been discussed in the literature. Such changes are brought about by collective actors within institutional settings. LÄS MER

 3. 3. Spaces of diasporas : Kurdish identities, experiences of otherness and politics of belonging

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet. Sociologiska institutionen

  Författare :Minoo Alinia; Mittuniversitetet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Kurdish diaspora; Kurdish identity; home land ; Sweden; Kurdisn community; exile; forced migration; gender; movement for location; experience; Kurdish nationalism; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology; Diaspora; kurdisk diaspora; social rörelse; post kolonial migration; diasporisk rörelse; Kurdish; homleland; belonging; identity; migration; movement; homeland; diasporic community; movements for [ocation; forced migration.;

  Sammanfattning : Det är doktorsavhandling. Den diskuterar identitetsprocesser inom the kurdiska diasporan. Det är kvalitativ studie baserad huvudsakligen på intervjumaterial. Boken har nyligen blivit översatt och publicerat i Turkiet. LÄS MER

 4. 4. En erfarenhet rikare? En kvalitativ studie av barns strategier och barnfattigdomens villkor i välfärdsstaten

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Stina Fernqvist; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; childhood sociology; child position; poverty; welfare state; financial aid; identity; interaction; agency; strategy; stigma; qualitative interviews; participation; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : In the context of the Swedish welfare state, the issue of child poverty has over the past decade become increasingly prominent within the political agenda. Most research on child poverty has been based on statistics and research on children’s everyday life and their experiences in situations of economic hardship has been in demand in international as well as Swedish research. LÄS MER

 5. 5. The Reluctant Change Agent - Change, Chance and Choice among Teachers, Educational Change in the City

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Pernille Berg; Lund University.; Lunds universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Educational change; innovation; globalisation; change agent; competence development; drivers of change; sociological study and qualitative reserach methods.;

  Sammanfattning : This dissertation critically analyses the discourse on educational change. By placing educational change in the context of globalisation and innovation the author argues that the current discourse on educational change is un-nuanced and omits the important perspectives on change. LÄS MER