Sökning: "Sociologer-- Förenta staterna -- 1900-talet"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sociologer-- Förenta staterna -- 1900-talet.

  1. 1. The general sociology of Harrison White

    Författare :Reza Azarian; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Harrison Colyar White; Social networks; Sociology; White; Harrison Colyar; Sociologer; Förenta staterna; 1900-talet; Sociologisk teori; Sociala nätverk; Sociologer-- Förenta staterna -- 1900-talet; Sociologi; Sociology;

    Sammanfattning : .... LÄS MER