Sökning: "Socialt arbete vård"

Visar resultat 1 - 5 av 53 avhandlingar innehållade orden Socialt arbete vård.

 1. 1. Tvingad till vård : missbrukares syn på LVM, motivation och egna möjligheter

  Författare :Mats Ekendahl; Anders Bergmark; Bengt Börjeson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; compulsory treatment; coercive care; alcohol- drug ad-diction; motivation; client perspective; tvångsvård; LVM; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Compulsory treatment is regulated by the Care of Alcoholics and Drug Abusers Act (LVM; 1988:870), and aims, among other things, at motivating addicts to treatment. Research has, up til now, mostly disregarded the client-perspective on compulsory measures. This dissertation has its starting point in the experiences of 54 alcohol- and drug addicts. LÄS MER

 2. 2. Barn och brott : - En studie om socialtjänstens yttranden i straffprocessen för unga lagöverträdare

  Författare :Michael Tärnfalk; Anna Hollander; Lars Svedberg; Karsten Åström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children’s needs; crimes; social welfare; juvenile justice; punishment; barn; brott; behov; barns bästa; straffvärde; vård; straff; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to scrutinise the statements from the social authorities to the criminal courts in the juvenile justice process, and to analyse in what extent these statements influenced the criminal courts in their penalty sentencing for boys aged 15-17 years, suspected and convicted for assault and battery and grand assault and battery, in Stockholm County the years of 1998 and 2000.In 1998 a child’s perspective and the concept of the best interest of the child was introduced in the Social services act. LÄS MER

 3. 3. Ett gott hem? : Barnavårdsnämndens praktik i Växjö 1926-1935

  Författare :Ann-Sofie Bergman; Iver Hornemann Møller; Roddy Nilsson; Tommy Lundström; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fosterbarnsvård; fosterbarn; fosterföräldrar; barnavårdsnämnd; historia; Sverige; 1900-talet; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om fosterbarnsvård under perioden 1926–1935, då många barn bodde i fosterhem i Sverige. Vid studiens startpunkt hade en ny lag om samhällets barnavård införts där det ingick bestämmelser om kontroll över fosterbarnens vård. LÄS MER

 4. 4. Ledningsfunktion i omvandling : Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Författare :Maria Wolmesjö; Jan Petersson; Eric Olsson; Elisabeth Berg; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; Social sciences; discourse; social work; decentralisation; self-managed work team; New Public Management; organisational reform; care of persons with disabilities; leadership; care of the elderly; management; care manager; Social problems and welfare; national insurance; Care and help to handicapped; Sociala förändringar; Samhällsvetenskaper; teorier om socialt arbete; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Handikappade; vård och rehabilitering; Ledarskap; yrkesroller; äldreomsorg; ledning och organisation; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work; ledarskap; organisering; handikappomsorg; yrkesroll; första linjens chefer; ledningsfunktion; förändring; omvandling; äldre- och handikappomsorg;

  Sammanfattning : During the 1990s many of the local authorities have been forced to reduce expenditure on the care of the elderly and people with disabilities, and many organisational changes have been carried out. New problems and their solutions are often related to leadership and management. LÄS MER

 5. 5. Longing to belong : deaf and hard of hearing young adults’ social interaction, social relationships, and identity

  Författare :Sylvia Olsson; Munir Dag; Christian Kullberg; Carin Roos; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis gives an insight about the impact of hearing loss on young adults as they function in daily life. Young adults with hearing loss included in the thesis can convey a very central perspective that can have an impact on a change in interventions and treatment in school life, working life and even in their leisure time. LÄS MER