Sökning: "Socialt arbete i massmedia"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Socialt arbete i massmedia.

 1. 1. Multikulturella visioner : hedersrelaterat våld och socialt arbete i medierna

  Författare :Mikael Lorentzen; Kerstin Gynnerstedt; Tuija Nieminen; Hans Swärd; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Honour violence; Massmedia; Mass media; Newspapers; Pluralism Social sciences ; Hedersrelaterat våld; Mångkulturella samhällen; Socialpolitik Sverige; Socialt arbete i massmedia; Dagstidningar; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Denna studie fäster intresset vid de senaste årens ökade uppmärksamhet runt femomenet hedersrelaterat våld. En uppmärksamhet som tagit sig uttryck i exempelvis statliga satsningar och offentlig debatt. LÄS MER

 2. 2. Bilden av den "hotfulla ungdomen" : Om ungdomsproblem och fastställandet och upprätthållandet av samhällets moraliska gränser

  Författare :Lars B Ohlsson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; youth delinquence; Youth gangs; deviance; judicial system; discourse; power; discretion; social construction; social control; social actor; arena; normalization; human service organizations.; moral boundaries; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The main aim of my dissertation is to investigate som conceptions, power relations, and practices in the discourse of youth problems. I have studied some of the actors that are involved in the social constructing of the "juvenile delinquent" such as the police, the judical system, the social service, the media, the general public and last but not least, the young people themselves. LÄS MER

 3. 3. Nursing homes on public display : Reputation management in the new landscape of Swedish eldercare

  Författare :Elisabeth Carlstedt; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nursing homes; eldercare; reputation management; marketisation; audits; mediatization; neo-institutional theory; Äldreboende; äldreomsorg; anseendehantering; marknadisering; granskning; medialisering; nyinstitutionell teori;

  Sammanfattning : The general perception of Swedish nursing homes has historically been gloomy. Nursing homes have been associated with a passive, isolated, and institutionalised ‘fourth age’ life. Media reports and the public debate have largely stressed the need for organisational improvements, and called for transparency and control. LÄS MER

 4. 4. Från Jernverk till Hjärnverk : Ungdomstidens omvandling i Ronneby under tre generationer

  Författare :Magnus Karlsson; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; David Riesman; Margaret Mead; social bonds; structure; character; cultural transformation; patterns of culture; youth; social change; life-history; Social changes; theory of social work; Sociologi; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The place is Ronneby, a smallish town in southern Sweden. My subjects are working class and lower middle class men in Ronneby, men who — since the beginning of the century — have encountered changing conditions for reaching adulthood. LÄS MER

 5. 5. Trygghet i skärgårdsmiljö : En studie om rädsla för brott i Åboland

  Författare :Agneta Mallén; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Criminology; Åboland; Victimisation; Trust; Stranger; Social control; Shaming; Safety; Rural; Risk; Police; Moral minimalism; Gossip; Gemeinschaft; Gated community; Fear of crime; Established and outsiders; Drink driving; Archipelago; Community; Sociology; Åboland; Risk; Kriminologi; Sociologi;

  Sammanfattning : This study examines safety and fear of crime in Åboland, a predominantly rural area in southwestern Finland. It also examines crime and criminals in the area, as well as the distinctive social control that characterises Åboland's eight municipalities. LÄS MER