Sökning: "Socialpolitik Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Socialpolitik Sverige.

 1. 1. Social policy and welfare state in Sweden

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv

  Författare :Sven E. O. Hort; Stockholms universitet.; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; socialpolitik; välfärdsstat; civilt samhälle; folkrörelse; Sveriges socialdemokratiska arbetareparti; Socialpolitik; Sverige; Välfärdsstaten; Välfärdspolitik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Arbetslöshetsförsäkringsdebatten : En studie i svensk socialpolitik 1892-1934

  Detta är en avhandling från Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Per Gunnar Edebalk; Lunds universitet.; Lund University.; [1975-12]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; arbetslöshetsförsäkring; socialpolitik; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det fosterländska hemmet : egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson

  Författare :Nils Edling; Stockholms universitet.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Egnahemsrörelsen; Jordbrukspolitik; Småbruk; Socialpolitik; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ett liberalt dilemma : Ernst Beckman, Emilia Broomé, G H von Koch och den sociala frågan 1880-1930

  Detta är en avhandling från Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion

  Författare :Marika Hedin; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Beckman; Ernst 1850-1924; Broomé; Emilia 1866-1925; Koch; Gerard Halfred von; 1872-1948; Socialpolitik; historia; Sverige; 1880-1930; Liberalism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Råd i radion : Modernisering, allmänhet och expertis 1939-1968

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Sofia Seifarth; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Radio; Sweden; 20th Century history; modernization; folkhem; the people’s home; the Swedish Welfare State; cultural radicalism; public information; advice; letters; listeners; expert; social reforms; public education; social political propaganda; public opinion; Radio; Sverige; historia; 1900-tal; modernisering; folkhem; välfärdsstat; kulturradikalism; upplysning; rådgivning; brev; brevlåda; lyssnare; expert; expertis; socialpolitik; social propaganda; medborgarfostran; allmänhet; opinionsbildning; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with two series of radio programmes where listeners’ social and personal questions were answered on the air, broadcasted between 1939 and 1968. This is the period in Swedish history which is usually called the era of the folkhem (“The people’s home”) when social reforms, cultural radicalism and social planning – modernization in the cultural, political and material senses – became a broad project and ideology. LÄS MER