Sökning: "Socialitet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet Socialitet.

 1. 1. Människans mått : Om statistik, sociologi och världen som socialt vara

  Författare :Sverre Wide; Kaj Håkanson; Mats Beronius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; statistics; methods; causation; instrumentality; sociality; play; game; Sociologi; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi; statistik; metod; kausalitet; instrumentalitet; socialitet; lek; Statistik; metod; kausalitet; instrumentalitet; socialitet; lek;

  Sammanfattning : This dissertation should be understood as an effort to provide a kind of critique of statistical reason. “A kind”, since it has another focus as well: the question of sociality. LÄS MER

 2. 2. Samhället som system och dess ekologiska omvärld : En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Författare :Jan Inge Jönhill; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vetenskap; konst; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatörsperspektiv; observatör; subjekt; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; medium; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; form; autopoietiskt system; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; distinktion; differens; distinktionens metodologi; binär kodifiering; mening; kommunikation; handlande; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi;

  Sammanfattning : This thesis is divided into two main parts. The first is an exposé of Niklas Luhmann's comprehensive sociological systems theory, including the basic tenets of the theory, its historical development and central concepts, and discussions. Systems theory is a theory about the distinction between system and environment. LÄS MER

 3. 3. Samhället som system och dess ekologiska omvärld. En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Författare :Jan Inge Jönhill; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; binär kodifiering; distinktion; differens; distinktionens metodologi; mening; kommunikation; handlande; konst; vetenskap; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatör; observatörsperspektiv; subjekt; medium; form; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis is divided into two main parts. The first part is an exposé of Niklas Luhmann’s comprehensive sociological systems theory. Systems theory is a theory focusing upon the distinction between system and environment. LÄS MER

 4. 4. Innerlighetens tid : En sociologisk undersökning av intimitet och senmodernitet

  Författare :Jessica Mjöberg; Elisabet Näsman; Jukka Gronow; Thomas Johansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Intimacy; Sociality; Late Modernity; Contemporary Society; Sociology; Social Psychology; Intimitet; Socialitet; Senmodernitet; Nutida västerländska samhället; Sociologi; Socialpsykologi; Sociology; Sociologi; Socialpsykologi Intimacy;

  Sammanfattning : Due to a recent increase in usage of the concept of intimacy within social scientific research, the overarching aim of this work is to investigate its meaning and significance in contemporary social life. The first part of the thesis reviews research on intimacy. LÄS MER

 5. 5. Självbilder och jagkonstitution

  Författare :Eva Mark; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Fenomenologi; Sjävlbilder; Jagkonstitution; Pragmatism; vardagskunskap;

  Sammanfattning : Jag har i denna avhandling studerat olika former självbilder. Jag har därvid utgått från en vid definition av begreppet 'självbild': en självbild är ett resultat av att en person riktar någon form av förstapersonsperspektiv mot sig själv. Utifrån denna vida definition av självbilder finns det en rad olika arter av självbilder. LÄS MER