Sökning: "Socialbidrag"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet Socialbidrag.

 1. 1. Socialbidrag och försörjning : en studie av bidragstagande bland ensamstående utan barn

  Författare :Åke Bergmark; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialbidrag; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. På gränsen till fattigvård? : En studie om arbetsmarknadspolitik och socialbidrag

  Författare :Rickard Ulmestig; Tapio Salonen; Kerstin Svensson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social structures; sociology of enterprise; Sociology of labour; Economic planning; Social sciences; företagssociologi; Arbetslivssociologi; Ekonomisk planering; Samhällsvetenskaper; kommuner; AMS; fattigvård; arbetslöshet; arbetsmarknadspolitik; socialbidrag; Sociala strukturer; Socialbidrag; ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd; kommunal arbetsmarknadspolitik; organisationsteori; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on changes in labour market policies that were provided for unemployed recipients of social assistance between 1989 and 2002 in Sweden. This change is described as a process where the municipalities gradually take greater responsibility for the labour market policies. LÄS MER

 3. 3. Från socialbidrag till äldreförsörjningsstöd. : En reform ur äldre invandrares perspektiv

  Författare :Marie Albertsson; Tapio Salonen; Iver Hornemann Möller; Marta Szebehely; Växjö universitet; []
  Nyckelord :socialbidrag; socialpolitik; äldre invandrare; äldreförsörjningsstöd; välfärdspolitik; försörjningssystem; socialförsäkringssystem; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : In 2003 the Swedish parliament decided to incorporate maintenance support for the elderly within the framework of the state social insurance system. Maintenance support for the elderly entails that individuals who, due to too short a period of residence in Sweden, do not qualify themselves for a full guarantee pension and thus have the right to receive benefits after completion of an income test. LÄS MER

 4. 4. Kontroll eller handlingsfrihet? : en studie av organiseringens betydelse i socialbidragsarbetet

  Författare :Ingrid Byberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialbidrag; Socialtjänst; administration och förvaltning; Sverige; socialbidrag; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Utrymme för variation : - om prövning av socialbidrag

  Författare :Hugo Stranz; Åke Bergmark; Björn Gustafsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social assistance; social workers; assessments; vignettes; organization; discretion; regulations; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The overarching aim of this dissertation is to study divergences in assessments of social assistance in Swedish social welfare offices. ‘Assessments’ here refers to whether applications for social assistance are granted or not, as well as the size of subsidies. LÄS MER