Sökning: "Social regulation"

Visar resultat 1 - 5 av 568 avhandlingar innehållade orden Social regulation.

 1. 1. Regulating a Controversy : Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971

  Författare :Michael Funke; Dan Bäcklund; Magnus Eklund; Thomas Pettersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; advertising; advertising criticism; advertising regulation; advertising history; advertising industry; affluent society; business; business associations; business history; business interest organizations; business studies; competition; consumer; consumer politics; consumer history; consumerism; co-regulation; corporatism; economic history; history; interest groups; market regulation; marketing; marketing history; marketing regulation; marketer; policy studies; policy process; political economy; political science; postwar; regime; regulation theory; self-regulation; market self-regulation; self-regulation history; stakeholder; Sweden; efterkrigstiden; ekonomisk historia; företagsekonomi; företagshistoria; historia; intressegrupper; konsumentfrågor; konsumentpolitik; konsumenthistoria; konsumenträtt; korporatism; lagstiftning; marknad; marknadsföring; marknadsföringshistoria; marknadsregleringar; marknadsrätt; näringslivet; näringslivsorganisationer; politisk ekonomi; regleringar; regleringsteori; reklam; reklambranschen; reklamhistoria; rättshistoria; samhällsvetenskap; samreglering; självreglering; socialdemokratin; statsvetenskap; Sverige; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis concerns the development of the self-regulation of advertising in Sweden from 1950 until 1971. Self-regulation was initiated in the 1930s due to a business desire to regulate fair competition in marketing, and while it initially was a minor operation, the 1950s and 1960s were characterized by extensive development. LÄS MER

 2. 2. Att sträcka ut sig i staden : En studie om social reproduktion, parkplanering och re-kreation i västra Kungsholmens parker

  Författare :Lisa Larsson; Tom Mels; Sofia Cele; Catharina Nolin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Park planning; recreation; restoration; social reproduction; Parkplanering; re-kreation; återhämtning; social reproduktion; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : Social reproduction is a multifaceted concept that encompasses the practices, processes and places through which individuals and societies reproduce themselves. This thesis examines social reproduction by looking at restorative and relaxing practices and place experiences – what I dub re-creation – in urban parks in Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Bortom kontroll? : Den svenska kemikalieövervakningens logik

  Författare :Simon Haikola; Jonas Anshelm; Per Gyberg; Magnus Boström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chemicals control; chemicals regulation; uncertainty; risk regulation; environmental monitoring; simulacra; environmental politics; substitution principle; precautionary principle; Kemikaliekontroll; kemikaliereglering; osäkerhet; riskreglering; miljögiftsövervakning; miljöövervakning; simulacra; miljöpolitik; kemikaliepolitik; produktvalsprincipen; försiktighetsprincipen;

  Sammanfattning : Kemikalier utgör en grundläggande beståndsdel av det senindustriella samhället, och en omfattande produktion av kemikalier brukar allmänt anses som en nödvändig förutsättning för teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt. I Sverige ledde miljölarmen om DDT, PCB och kvicksilver på 1960- och 1970-talet till inrättandet av ett system för kemikaliekontroll som brukar framhållas som ett av världens främsta. LÄS MER

 4. 4. Anbringelse af etniske minoritetsbørn : Om socialarbejderes vurderinger og handlinger

  Författare :Marianne Skytte; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; national insurance; Social problems and welfare; ethnic minority children; ethnicity; child protection; foster care; child care; social work; the UN Convention on the Rights of the Child; equal treatment; equality; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : The dissertation studies how social workers ensure continuity in relation to the individual child's background when placing and working with children of ethnic minority background in care. This is studied through 44 sets of case study notes from a foster-care association and interviews with 10 foster-care consultants. LÄS MER

 5. 5. Innovation as the craft of combination : Perspectives on technology and economy in the spirit of Schumpeter

  Författare :Mark Elam; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics of Innovation; Entrepreneurship; New Combinations; Productive Uncertainty; Technological Change; Collective Action; Moral Regulation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Through a multi-faceted engagement with the work of Joseph A. Schumpeter, the famous Austrian economist, this thesis explores the nature of innovation in processes of techno-economic change. The spirit of Schumpeter inhabits this book in three ways. LÄS MER