Sökning: "Social redovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 76 avhandlingar innehållade orden Social redovisning.

 1. 1. Social redovisning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Studieförb. Näringsliv och samhälle (SNS)

  Författare :Jan-Erik Gröjer; Agneta Stark; Stockholms universitet.; [1978]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social accounting; Social redovisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Församlingen i granskningssamhället

  Detta är en avhandling från Lunds universitet, Socialhögskolan

  Författare :Stig Linde; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Diakonalt arbete; socialt arbete; accountability; quality assessment.; organizational theory; new institutionalism; audit society; translation; congregation; Church of Sweden; social work; parish; organisationsteori Diaconal work; nyinstitutionalism; församling; granskningssamhälle; Svenska kyrkan; översättning;

  Sammanfattning : Avhandlingens empiriska syfte är att undersöka vad som händer när globala marknadsorienterade modeller för granskning och kvalitet tas i bruk i lokala församlingar. Särskild uppmärksamhet ägnas församlingarnas diakonala arbete. LÄS MER

 3. 3. Kommunal redovisning En rättsvetenskaplig studie

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Per-Ola Wiklander; Karlstads universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; local government accounting; local government accounting act; legal polycentricity; standard-setting; the council for municipal accounting; god redovisningssed; kommunal redovisning; normgivande organ; kompletterande normgivning; rättslig polycentri; RKR; kommunal årsredovisning; Rättsvetenskap; Law;

  Sammanfattning : Swedish municipalities are obliged to continually and annually account and disclose information in certain accounting reports. The accounting obligation for municipalities is set forth in the Swedish Local Government Act. Since the year 1998 there is also a Local Government Accounting Act (LGAA) in place. LÄS MER

 4. 4. Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping International Business School

  Författare :Ann-Sophie Sallander; Högskolan i Jönköping.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Ömsesidiga överenskommelser (eng. mutual agreement procedures) återfinns huvudsakligen i artikel 25 OECD:s modellavtal. Syftet med sådana överenskommelser är att undvika internationell dubbelbeskattning. LÄS MER

 5. 5. Redovisning och små växande familjeföretag

  Detta är en avhandling från Jönköping International Business School

  Författare :Emilia Florin Samuelsson; Högskolan i Jönköping.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER