Sökning: "Social presence"

Visar resultat 1 - 5 av 571 avhandlingar innehållade orden Social presence.

 1. 1. Presence Design Mediated Spaces Extending Architecture

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Charlie Gullström; KTH.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Architectural design and theory; presence design; presence research; mediated space; mediated presence; remote presence; mediated interaction; audiovisually extended architecture; media space; design friction; hybrid space; virtual space; tele presence; transdisciplinary; mutual gaze; mediated gaze; spatial montage; tertium quid; active spectatorship; shared mediated space; offscreen space; lateral and peripheral awareness; framing; transparency.; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; TECHNOLOGY Information technology Telecommunication; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Telekommunikation; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is a contribution to design-led research and addresses a readership in the fields of architecture as well as in media and communications. In juxtaposing the tools of the designer (e.g. LÄS MER

 2. 2. Presence production

  Detta är en avhandling från Stockholm : Numerisk analys och datalogi

  Författare :Claus Jørgen Schibsted Knudsen; KTH.; [2004]
  Nyckelord :Telepresence; presence; social presence; co-presence; concept modeling; virtual reality; person space; task space; narration; video mediated communication; video conferencing.;

  Sammanfattning : This investigation has been carried out at the RoyalInstitute of Technology (KTH) in Stockholm. The main goal hasbeen to investigate the factors determining the production of asense of presence and reality in video mediated communication. LÄS MER

 3. 3. Brist på manliga förebilder. Dekonstruktion av en föreställning och dess praktik

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Helena Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Male role models; boys; teenagers; single mothers; absent fathers; deconstruction; social constructionism; discourse analysis; discourse; gender; masculinity; social work;

  Sammanfattning : The thesis takes its starting point in the conception that teenage boys living with a single mother lack male role models and that this lack is related to some of the boys’ social problems. The overall aim of the thesis is to analyse and deconstruct the conception lack of male role models within the field of social work. LÄS MER

 4. 4. Destabilising Citizenship Practices? : Social work and undocumented migrants in Sweden

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Vanna Nordling; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; undocumented migrants; responsibility; acts of citizenship; migration; Socialt arbete; Papperslösa migranter; Ansvarstagande; Medborgarskapshandlingar; Migration;

  Sammanfattning : Globalisering av ekonomin, människors rörelser över nationsgränser såväl som ett ökat fokus på gränskontroller och säkerhet, har utmanat och delvis destabiliserat idéer om nationell tillhörighet och solidaritet. En sådan utveckling bidrar till att nya gränser skapas, den separerar medborgare från icke-medborgare och skapar hierarkier av “värdiga”/”icke-värdiga”. LÄS MER

 5. 5. Elevvård i grundskolan Resurser, organisering och praktik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Åsa Backlund; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work; Elevvård; elevhälsa; elevvårdspersonal; skolkurator; skolsocialt arbete; skola; organisation; socialt arbete; pupil welfare; school social worker; organization; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to describe and analyse the organization, resources and practice of pupil welfare work in municipal compulsory schools. In one study, telephone interviews with head masters from a random sample of 100 municipal compulsory schools have been carried out. LÄS MER