Sökning: "Social interaktion"

Visar resultat 1 - 5 av 297 avhandlingar innehållade orden Social interaktion.

 1. 1. I stället för fängelse? En studie av vårdande makt, straff och socialt arbete i frivård

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Kerstin Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; Sociologi; Sociology; Client; Social Worker; Relationship; Power; Social History; Social Work; Probation; Punishment; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att förstå och förklara frivården, som organisation och som praktik samt att få en fördjupad förståelse av förhållandet mellan stöd och kontroll. Avhandlingen bygger på två empiriska material. En studie av arkivhandlingar och publicerade texter från 1820-2000. LÄS MER

 2. 2. Asymmetrisk interaktion mötet mellan klient och socialförvaltning i en vårdnadsprocess

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Filip R. Lejon; Umeå universitet.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaktion Sverige; vårdnadsfrågor;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to describe and analyze "asymmetric interaction." It seeks to find out what the consequences of asymmetry are in an actual confrontation and for the parties involved in it. This study is an attempt to develop, to operationalize, and to illustrate the concept of asymmetry in an empirical investigation. LÄS MER

 3. 3. Social interactions : studies of contextual effects and endogenous processes

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Sociology, Stockholm University

  Författare :Yvonne Åberg; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social interaction; Social interaktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Worse than Complex

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Petter Törnberg; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Evolutionary Developmental Theory; Complexity; Transitions; Naturalism; Innovation; Wicked Systems; Social Movements; Digital Trace Data; Innovation Society; Critical Realism;

  Sammanfattning : This thesis engages with questions on the boundary between what has traditionally been understood as social and natural. The introductory essay contextualizes the specific contributions of the included papers, by noting and exploring a reinvigoration of "naturalism" (the notion of a continuity between the human realm and the rest of natural phenomena) under the banner of Complexity Science. LÄS MER

 5. 5. From Vision to Transition Exploring the Potential for Public Information Services to Facilitate Sustainable Urban Transport

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Carlos Cano-Viktorsson; KTH.; KTH.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Collective intelligence; Peer to peer based production; Social media networking; Public information systems; Information and communication technology ICT ; Organizational responsiveness; Historical analysis; History of technology; Sustainable urban transport; History of Science; Technology and Environment; Historiska studier av teknik; vetenskap och miljö; Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology;

  Sammanfattning : Background: Policy initiatives to promote sustainable travel through the use of Internet based public information systems have increased during the last decade. Stockholm, in being one of the first cities in Europe to implement an Internet based service for facilitating sustainable travel is believed to be a good candidate for an analysis of key issues for developing sustainable travel planning services to the public. LÄS MER