Sökning: "Social ingenjörskonst"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Social ingenjörskonst.

 1. 1. Arkitektur och social ingenjörskonst : Studier i svensk arkitektur- och bostadsforskning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Ulf Sandström; [1989]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Architecture; Town Planning; Housing Research; Technocracy; Social Engineering; Technology Studies; Politics; Functionalism; Bibliographies; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Artefacts are by definition artificial objects: human creations whose form and function are the result of planned actions. It would appear reasonable to assert that our attitude towards artefacts reveals specific sides of our personality and social organization. LÄS MER

 2. 2. Från ingenjörskonst till informatörskonst : studier av PR och riskkommunikation

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Mats Eriksson; Stig Arne Nohrstedt; Larsåke Larsson; Rolf Lidskog; Ragnar Löfstedt; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public relations; Risk communication; Organisational learning; Nuclear waste; Case studies; SKB; Rohm and Haas; Preem raffinaderi; Scanraff; medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis discusses the external risk communication of industrial companies. Such risk communication is here viewed as a division of the companies’ PR operations. There are some central weak points in current risk communication research. LÄS MER

 3. 3. Det sociala kriget och kapitalets ansvar : Social ingenjörskonst mellan affärsintresse och samhällsreform i USA och Sverige 1899-1914

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms Universitet

  Författare :David Östlund; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; social ingenjörskonst; den sociala frågan; arbete och kapital; arbetsmarknadsrelationer; paternalism; välfärdskapitalism; effektivitet; arbetsmiljö; arbetarskydd; social anpassning; ömsesidighet; W.H. Tolman; Centralförbundet för socialt arbete; CSA; den svenska modellen; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Visioner om medborgerliga publiker : Medier och socialreformism på 1930-talet

  Detta är en avhandling från Höör : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Petter Tistedt; Frans Lundgren; Mats Persson; Per Wisselgren; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; history; social reform; social engineering; population debate; leisure; mass media; political culture; democracy; advertising; Sweden; 1930s; Alva Myrdal; Gunnar Myrdal; historia; socialreformism; social ingenjörskonst; befolkningsdebatt; fritid; massmedia; politisk kultur; demokrati; reklam; Sverige; 1930-tal; Alva Myrdal; Gunnar Myrdal; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation investigates how progressive social reformers in Sweden used mass media in order to encourage the general public to take part in discussions on contemporary social and political problems. Two cases are studied in detail: the population debates of the mid-1930s, and the Modern Leisure exhibition in Ystad 1936. LÄS MER

 5. 5. Det sociala kriget och kapitalets ansvar : social ingenjörskonst mellan affärsintresse och samhällsreform i USA och Sverige 1899-1914

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet

  Författare :David Östlund; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Industrial relations history USA Sweden 1899-1914; Working conditions history USA Sweden 1899-1914; Social ingenjörskonst; historia; Sverige; Social ingenjörskonst; Förenta staterna; Välfärdspolitik; Kapitalism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER