Sökning: "Social ekonomi"

Visar resultat 6 - 10 av 4110 avhandlingar innehållade orden Social ekonomi.

 1. 6. Pluripotent Dynamic Capabilities in the Internationalization of Firms Focus on Learning, Innovating and Networking in SMEs from Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mohammad Reza Saeedi; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internationalization of SMEs; Firm-specific advantages; Dynamic capabilities; Absorptive capacity; Networking capability; Innovative capability; and PLS-SEM;

  Sammanfattning : Internationalization of small and medium-sized enterprises (SMEs) has been a considerable concern for international business (IB) scholars. Particularly, for those economies such as Sweden with small local markets, internationalization of SMEs could be fundamental. LÄS MER

 2. 7. Essays on Sickness Insurance, Absence Certification and Social Norms

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Margareta Dackehag; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic theory; econometrics; Economics; occupational physician; general practitioner; physician behaviour; working ability; sickness absence certification; sickness absence; sickness insurance; social insurance; incentives; social norms; Social policy; welfare; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Social economics; Social ekonomi;

  Sammanfattning : The thesis consists of an introductory chapter and three essays, considering sickness insurance, social norms and absence certification. The first essay, Group-Specific Social Norms and Economic Incentives in a General Welfare System, investigates the interaction between economic incentives and social influences in a general welfare system. LÄS MER

 3. 8. Understanding Individuals' Learning and Decision Processes in a Changing Environment by Using Panel Data

  Detta är en avhandling från Stockholm, Sweden : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Nursitihazlin Ahmad Termida; KTH.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Behavioural responses; seasons; panel data; travel diary; activity-travel pattern; theory of planned behaviour; space-time constraint; changing environment; tram; Stockholm; Transportvetenskap; Transport Science;

  Sammanfattning : When a new transport service is introduced, people have to learn and familiarize themselves with the new service before they decide to adopt it. These processes are developed over time, thus produce dynamics in individuals’ behavioural responses towards the service. This affects the demand of the new service, thus affect revenues. LÄS MER

 4. 9. Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för elever med rörelsehinder en utopi?

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Kajsa Jerlinder; Högskolan i Gävle.; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott; social justice; recognition; redistribution; dilemma; physical education; inclusion; physical disabilities; teachers; social status; identity; attitudes; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning :  The aim of this thesis is to contribute to the knowledgebase of inclusion and inclusive education and to outline possible consequences that may arise from an educational ideology of inclusion. The thesis describes a potential dilemma that is both theoretical and practical. LÄS MER

 5. 10. Hemlöshet i välfärdsstaden : En studie av relationerna mellan socialtjänst och frivilliga organisationer i Stockholm och Göteborg

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marie Nordfeldt; Ersta Sköndal högskola.; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; kulturgeografi; Social and Economic Geography; Social and economic geography; Homelessness; voluntary organisations; local government; welfarestate; Sweden; Stockholm; Göteborg; Kulturgeografi; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the relations between local government and voluntary organisations in two Swedish cities - Stockholm and Göteborg - with regard to the issue of homelessness, and to analyse how these relations have changed during the 1990's. A further aim is to explore to what extent different localities, due to variations in the economic and political context, vary in their responses to influences and pressures from the outside, e. LÄS MER