Sökning: "Social ekonomi"

Visar resultat 21 - 25 av 4153 avhandlingar innehållade orden Social ekonomi.

 1. 21. Kundattityder till postorder

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Jan Skaug; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonomi; konsumentbeteende; köpbeteende; strategi; risk;

  Sammanfattning : Licavhandlingen fokuserar på postorderhandelns attityder till att köpa på postorder. Inriktningen är att få bättre kunskap om postorderhandlarens inställning till postorder samt att finna attitydskillnader mellan olika kundsegment. LÄS MER

 2. 22. Organizing the Voice of Women A study of the Polish and Swedish women's movements' adaptation to international structures

  Detta är en avhandling från Södertörns högskola

  Författare :Eva Karlberg; Adrienne Sörbom; Apostolis Papakostas; Håkan Johansson; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizing; Social Movements; Meta-Organization; Social Movement Coalitions; Decided Order; Resource Mobilization; the Women’s Movement; Interest Representation; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : The European Union has become an important arena for international politics. Various actors try to influence the European-level executive and legislative authorities. Lobbyists in Brussels are not the only type of actors promoting the interests of others. LÄS MER

 3. 23. Moralisk ekonomi i sjukvården? : om etik och ekonomi i sjukhusets vardagsorganisering

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Carl-Åke Elmersjö; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Health service economic aspects; Health service ethics; Sjukvårdsorganisation; Sjukvårdsekonomi; etik och moral;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 24. Miljoner och my : kunskapssyn och tänkande på en verkstadsindustri

  Detta är en avhandling från Stockholm : Nordiska museet

  Författare :Eva Fägerborg; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Volvo lastvagnar komponenter; Köping; Volvo lastvagnar komponenter; Företagskultur; Industriarbete; Kompetensutveckling; Verkstadsindustri;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 25. Labour mobility and plant performance The influence of proximity, relatedness and agglomeration 

  Detta är en avhandling från Umeå : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Rikard Eriksson; Urban Lindgren; Gunnar Malmberg; Andrés Rodríguez-Pose; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Agglomeration economies; labour mobility; plant performance; geographical proximity; related variety; clusters; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Ekonomisk geografi; Social and Economic Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to shed new light on the theorizations discussing the economic benefits of geographical clustering in a space economy increasingly characterized by globalization processes. This is made possible through the employment of a plant-perspective and a focus on how the relative fixity and mobility of labour influence plant performance throughout the entire Swedish economy. LÄS MER