Sökning: "Social ekonomi"

Visar resultat 21 - 25 av 3968 avhandlingar innehållade orden Social ekonomi.

 1. 21. Den ojämlika dödligheten Hjärtdödlighet och samhällsutveckling i två städer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Björn Grip; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Inequality; coronary heart disease mortality; Linköping; Norrköping; city neighborhoods; change; social development; socio-economic factors; life-style; Ojämlikhet; hjärtkärldödlighet; Linköping; Norrköping; stadsdelar; förändringar; samhällsutveckling; socio-ekonomi; levnadssätt;

  Sammanfattning : Den ojämlika dödligheten är en studie av främst hjärt–kärldödlighet avseende perioden 1950–2010 i tvillingstäderna Linköping och Norrköping och konsekvenserna av ojämlikhet. Skillnaderna mellan städerna i dödlighet är stora. Under 1970-talet, då jämlikheten stod i focus, minskade dessa. LÄS MER

 2. 22. Spatial Spillovers of Knowledge Production An Accessibility Approach

  Detta är en avhandling från Jönköping : Internationella Handelshögskolan

  Författare :Urban Gråsjö; Högskolan i Jönköping.; Högskolan Väst.; Högskolan Väst.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; Economics; Nationalekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; Economics; Nationalekonomi; nationalekonomi;

  Sammanfattning : The main focus of the thesis is on issues concerning production of knowledge. It is a common observation that knowledge activities have a tendency to agglomerate as well as to spill over in space. LÄS MER

 3. 23. Trust, identity and beer

  Detta är en avhandling från Jönköping : Internationella Handelshögskolan

  Författare :Opira Otto; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis explores the role and influence of institutions on agricultural labour transactions in Isunga village in Kiryandongo District, Midwestern Uganda. It primarily focuses on how farmers structure, maintain and enforce their labour relationships during crop farming. LÄS MER

 4. 24. Supply Chain Governance for Social Sustainability A Study of the Ready-Made Garment Industry in Bangladesh

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Nandita Farhad; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social sustainability; supply chain governance; multi-stakeholder initiatives; ready-made garment industry.; social hållbarhet; leverantörsstyrning; multi-intressentinitiativ; klädindustrin;

  Sammanfattning : This PhD thesis approaches the phenomenon of supply chain governance for social sustainability in the ready-made garment industry in Bangladesh. This research is based on a study of eight large multinational corporations (e.g. clothing brands and retailers) and their ready-made garment suppliers. LÄS MER

 5. 25. Management och motstånd Offentlig sektor i omvandling - en fallstudie

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomi

  Författare :Henrietta Huzell; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Management; resistance; restructuring; conflict; Public sector organisation; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This case study focuses on the intentions of public sector transformation. In particular, on a Swedish public authority, the National Rail Administration (NRA) this is studied and analysed. As in other parts of the Swedish public sector, the management of this authority is planning and executing ‘marketisation’ reforms. LÄS MER