Sökning: "Social ekonomi"

Visar resultat 11 - 15 av 3956 avhandlingar innehållade orden Social ekonomi.

 1. 11. Hemlöshet i välfärdsstaden : En studie av relationerna mellan socialtjänst och frivilliga organisationer i Stockholm och Göteborg

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marie Nordfeldt; Ersta Sköndal högskola.; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; kulturgeografi; Social and Economic Geography; Social and economic geography; Homelessness; voluntary organisations; local government; welfarestate; Sweden; Stockholm; Göteborg; Kulturgeografi; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the relations between local government and voluntary organisations in two Swedish cities - Stockholm and Göteborg - with regard to the issue of homelessness, and to analyse how these relations have changed during the 1990's. A further aim is to explore to what extent different localities, due to variations in the economic and political context, vary in their responses to influences and pressures from the outside, e. LÄS MER

 2. 12. Barns vardag med knapp ekonomi En studie om barns erfarenheter och strategier

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Anne Harju; Växjö universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Childhood; children s perspectives; economic hardship; every day life; strategies; social interaction; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis is about the every day life of children who suffer from economic hardship. The aim is, from the children's point of view, to create an understanding of the consequences that economic hardship has on their relationships with their parents and other children. LÄS MER

 3. 13. Essays on Spatial Economies and Organization

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Marcus Sundberg; KTH.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; spatial computable general equilibrium; monopolistic competition; dynamic; organization; new economic geography; fragmentation; production chains; vertical; horizontal; regional economics; trade.; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Ekonomisk geografi;

  Sammanfattning : This thesis concerns both static and dynamic modeling in a spatial computable general equilibrium setting. First, we have applied a static framework for the assessment of economic impacts of the Öresund bridge. Secondly, we make an attempt to enhance the static framework through the introduction of economic dynamics. LÄS MER

 4. 14. Enabled by the past understanding endogenous innovation in mature industries

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ksenia Onufrey; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mature industry; endogenous innovation; innovation mechanisms; exploitation; radical innovation; lighting industry; pulp and paper industry;

  Sammanfattning : Mature industries have played and still play a crucial role in national and world economies. To survive and retain competitiveness, they need to innovate, as innovation is the driver of economics growth and industrial transformation. LÄS MER

 5. 15. Tjänstemötet Interaktionens kommersiella, byråkratiska och social logik

  Detta är en avhandling från Universitetsbiblioteket, Karlstad University Press

  Författare :Annika Åberg; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap; service encounter; social interaction; insurance business; institutional roles; asymmetrical interaction; relational talk; instrumental talk; conversational analysis;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is interaction in the service encounter. The aim is to describe and explain the service encounter interaction with a special focus on the social and organisational context. LÄS MER