Sökning: "Social bakgrund"

Visar resultat 1 - 5 av 345 avhandlingar innehållade orden Social bakgrund.

 1. 1. Socialt medborgarskap och social delaktighet : Lokala upplevelser bland unga kvinnor och män med utländsk bakgrund

  Författare :Helene Jacobson Pettersson; Jan Petersson; Aleksandra Ålund; Diana Mulinari; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; differentiated universalism; discrimination; social citizenship; social participation; social inclusion; young adults from migrant backgrounds.; ethnicity; lived citizenship; differentierad universalism; enklavisering; etnicitet; etnisk diskriminering; social delaktighet; subjektivt socialt medborgarskap; substantiella sociala rättigheter; unga vuxna med utländsk bakgrund; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore how young adults from ethnic minority backgrounds experience social citizenship and social participation. How do they understand their social rights and duties? What are the possibilities and obstacles for their social participation? Based on the background of different studies in Sweden, that usually focus on conditions in bigger cities, this study discusses social citizenship among ethnic minority youth in the context of a middle-sized Swedish town. LÄS MER

 2. 2. I det sociala medborgarskapets skugga : Rätten till socialbidrag under 1980- och 1990-talen

  Författare :Håkan Johansson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; social policy; social assistance; selectivism; universalism; social citizenship; social rights; Social problems and welfare; national insurance; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Universalism, social rights and social citizenship are often considered as key concepts to describe the Swedish welfare state. However, in the beginning of the 1990s, the Swedish welfare state experienced a severe economic recession. LÄS MER

 3. 3. Social stressors and their association with psychosomatic problems among adolescents : Implications for school social work

  Författare :Victoria Lönnfjord; Curt Hagquist; Daniel Bergh; Mona Sundh; Patrik Karlsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social stressors; adolescents; psychosomatic problems; school social work; parental unemployment; family residency; schoolwork pressure; academic achievement expectation; bullying; bullying victimization; bullying intervention; self-efficacy; disability; long-term illness; Sociala påfrestningar; ungdomar; psykosomatiska besvär; skolsocialt arbete; föräldrars arbetslöshet; boendesituation; press i skolan; krav på skolprestationer; mobbning; utsatthet för mobbning; interventioner mot mobbning; tilltro till sin egen förmåga; funktionsnedsättning; långvarig sjukdom; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The overall aim was to investigate associations between family-, school- and individual-related social stressors and adolescents’ psychosomatic problems, and which factors might moderate these associations. A cross-sectional study design was employed to collect data and 3764 Swedish adolescents (girls 51. LÄS MER

 4. 4. Andra generationens unga företagare med utländsk bakgrund : En förståelse av det egna företagandet utifrån social position

  Författare :Anneli Muhr; Tapio Salonen; Alexandru Panican; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; young second-generation immigrants; immigrant entrepreneurs; social position; capital; business trajectories; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This dissertation is about young second-generation immigrants who choose to become entrepreneurs. In a qualitative interview study, 22 young individuals’ choices and trajectories as entrepreneurs were examined. LÄS MER

 5. 5. Social Mobilities : Multidimensionality, Operationalization, and Subgroup Heterogeneity

  Författare :Max Thaning; Martin Hällsten; Rense Nieuwenhuis; Per Engzell; Jani Erola; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Mobility; Social Stratification; Socio-economic inequality; Subgroup Heterogeneity; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : Social mobility is a key concern for societies, as it reflects levels of inequality, life chances, and fairness. A higher mobility rate implies that individuals are less constrained by their family origins. LÄS MER