Sökning: "Social Isolation"

Visar resultat 1 - 5 av 141 avhandlingar innehållade orden Social Isolation.

 1. 1. Konturer av ett kvinnligt fält. Om missbrukande kvinnors möten i familjeliv och behandling

  Detta är en avhandling från Karin Trulsson, Pl 3248, 243 92 HÖÖR

  Författare :Karin Trulsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Social problems and welfare; substance abuse treatment; social support; family life; life history; habitus; social and cultural capital; gender; masculinity; motherhood; femininity;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to describe the conditions under which substance abusing women live with regard to their families, the substance abuse and treatment. The interaction between the substance abusing women and the institutional expectations is analysed from gender and class perspective. LÄS MER

 2. 2. Childhood Social Exclusion and Suicidal Behavior in Adolescence and Young Adulthood

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Sociology, Stockholm University

  Författare :Yerko Rojas; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Suicide; Attempted Suicide; Social Isolation; Loneliness; Social Capital; Social Integration; Social Recognition; Poverty; Gender-role Constraints; Life-course; Inequality; Power; Injustice; Durkheim; Bourdieu; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : In this thesis I analyze, with the help of social epidemiological theories, childhood risk factors behind suicidal behavior in adolescence and young adulthood. The data comes mainly from the Swedish “Stockholm Birth Cohort Study” (SBC) consisting of 15,117 participants. A total of four separate studies are included. LÄS MER

 3. 3. Boende och omsorg - omsorg om boendet : Analys av en modell för socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen - en vision för äldreboende

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statens råd för byggnadsforskning

  Författare :Cecilia Henning; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; housing for the elderly; social services; social planning; community care; social network; social integration;

  Sammanfattning : The Linkoping Model for social care and planning is characterized by asmall scale, decentralized form of living with opportunities for care andservice permitting great flexibility. One bearing principle is the integration of care of the elderly with child care; another, integrating housing for the elderly with other housing to avoid age segregation and social isolation. LÄS MER

 4. 4. Spaces of diasporas : Kurdish identities, experiences of otherness and politics of belonging

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet. Sociologiska institutionen

  Författare :Minoo Alinia; Mittuniversitetet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Kurdish diaspora; Kurdish identity; home land ; Sweden; Kurdisn community; exile; forced migration; gender; movement for location; experience; Kurdish nationalism; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology; Diaspora; kurdisk diaspora; social rörelse; post kolonial migration; diasporisk rörelse; Kurdish; homleland; belonging; identity; migration; movement; homeland; diasporic community; movements for [ocation; forced migration.;

  Sammanfattning : Det är doktorsavhandling. Den diskuterar identitetsprocesser inom the kurdiska diasporan. Det är kvalitativ studie baserad huvudsakligen på intervjumaterial. Boken har nyligen blivit översatt och publicerat i Turkiet. LÄS MER

 5. 5. Worse than Complex

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Petter Törnberg; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Evolutionary Developmental Theory; Complexity; Transitions; Naturalism; Innovation; Wicked Systems; Social Movements; Digital Trace Data; Innovation Society; Critical Realism;

  Sammanfattning : This thesis engages with questions on the boundary between what has traditionally been understood as social and natural. The introductory essay contextualizes the specific contributions of the included papers, by noting and exploring a reinvigoration of "naturalism" (the notion of a continuity between the human realm and the rest of natural phenomena) under the banner of Complexity Science. LÄS MER