Sökning: "Social Epidemiology"

Visar resultat 1 - 5 av 653 avhandlingar innehållade orden Social Epidemiology.

 1. 1. Social inequity in health Explanation from a life course and gender perspective

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin

  Författare :Masuma Novak; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social inequity; pathways; social causation; life course; gender; intersectionality; smoking; musculoskeletal disorders; obesity; social mobility; Sweden; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Epidemiology; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Epidemiologi; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Epidemiology; epidemiologi; hälso- och sjukvårdsforskning; hälso- och sjukvårdsforskning; näringslära; Nutrition; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin;

  Sammanfattning : Background: A boy child born in a Gothenburg suburb has a life expectancy that is nine years shorter than that of another child just 23 km away, and among girls the difference is five years. There is no necessary biological reason to this observed difference. LÄS MER

 2. 2. The Epidemiology of Childhood Celiac Disease: A Social Epidemiological Perspective on Perinatal Factors

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Carl Johan Wingren; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Celiac Disease; Children; Risk Factors; Sibling design; Social Epidemiology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under livets gång utsätts vi för en mängd exponeringar som påverkar vår hälsa. I denna avhandling har vi försökt förstå hur olika exponeringar påverkar risken för celiaki (glutenintolerans) hos barn. Vi har utnyttjat information i nationella register och använt epidemiologiska metoder. LÄS MER

 3. 3. Essays on Social Capital, Health and Socioeconomic Inequalities in Health A Health Economic Study

  Detta är en avhandling från Muhammad Kamrul Islam

  Författare :Kamrul Islam; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; economic systems; economic theory; Economics; econometrics; Samhällsvetenskaper; Social sciences; epidemiologi; Folkhälsa; epidemiology; Public health; Sweden; Panel data fixed-effect model; Decomposition analysis; Concentration index; Socioeconomic health inequality; Population aging; Survival analysis; Extended Cox model; Multilevel analysis; Unbalanced panel data; Externalities; Crime rates; Election participation rates; Community social capital; Municipality-level social capital; Systematic review; Egalitarianism; Determinants of health; Mortality; Health-related quality of life; Health; Keywords; Social capital; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : The thesis comprises four independent research papers and a summary that focus on two related dimensions. The first dimension focuses on the understanding of the production of health. Particularly, the question is asked whether community's stock of social capital influence individual's health. LÄS MER

 4. 4. Fosterbarn som vuxna

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Bo Vinnerljung; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociala problem; national insurance; foster children; foster care; adult children; afer care; followup studies; literature reviews; epidemiology; mortality; siblings; Sweden; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; social välfärd; socialförsäkring; Social problems and welfare;

  Sammanfattning : What are the social positions of adults who were in long-term foster care as children, compared with the general population and with adults who grew up at home in families similar to foster children's birth families? How common is it to have been in foster care? Four approaches are used in this study: - A systematic review of around 50 studies on adult foster children. Conclusions are more pessimistic than in earlier reviews: on a group level, adult foster children's positions achievements seem roughly to be on par with former children from different "risk groups" who grew up at home. LÄS MER

 5. 5. Social Phobia. From Epidemiology to Brain Function

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tomas Furmark; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Anxiety; brain; epidemiology; fear; neuroimaging; neurotransmitters; positron emission tomography; prevalence; serotonin; social phobia; subtypes; treatment; Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Social phobia is a disabling anxiety disorder characterized by an excessive fear of negative evaluation in social situations. The present thesis explored the epidemiology and neurobiology of the disorder. By means of a mailed questionnaire, the point prevalence of social phobia in the Swedish general population was estimated at 15.6%. LÄS MER