Sökning: "Social Comparison"

Visar resultat 1 - 5 av 734 avhandlingar innehållade orden Social Comparison.

 1. 1. Socialt arbete som kommunikativ praktik : Samtal med och om klienter

  Författare :Christian Kullberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social welfare; communication; client; social worker; gender; interview; meeting; attribution theory; victimization; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Social work is a communicative enterprise. Thus, social welfare officers talk with clients, analyse their needs in dialogues, transform client accounts into institutional language, keep records and fill in forms, contact authorities and perform a number of similar activities by means of language. LÄS MER

 2. 2. Ledningsfunktion i omvandling - Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Författare :Maria Wolmesjö; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociala förändringar; theory of social work; Social changes; Samhällsvetenskaper; Social sciences; discourse; social work; decentralisation; self-managed work team; New Public Management; organisational reform; care of persons with disabilities; leadership; care of the elderly; management; care manager; teorier om socialt arbete; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : During the 1990s many of the local authorities have been forced to reduce expenditure on the care of the elderly and people with disabilities, and many organisational changes have been carried out. New problems and their solutions are often related to leadership and management. LÄS MER

 3. 3. Nödvändighetens pris - Konsumtion och knapphet bland barnfamiljer

  Författare :Torbjörn Hjort; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social välfärd; Sociala problem; consumption; poverty; consumer society; market society; social exclusion; marginalisation; child poverty; social assistance; unemployment; national insurance; Social problems and welfare; socialförsäkring; Social structures; Sociala strukturer;

  Sammanfattning : The object of this thesis has been to study the relationship between consumption and economic scarcity from a theoretical perspective. I have used families with children as an empirical example to illustrate the theoretical framework. LÄS MER

 4. 4. Hållbar utveckling, samhällsstruktur och kommunal identitet : en jämförelse mellan Västervik och Varberg

  Författare :Erika Blücher; Sociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interviews; underlying factors; sociology; social capital; identity; societal structure; sustainable development; migration; social sustainability; demographic patterns; Demography; Demografi; Social economics; Social ekonomi;

  Sammanfattning : Many of Sweden’s municipal districts show a population decline as well as an uneven population distribution. This pattern is neither desirable nor socially sustainable. Sustainable development is a well-known term often discussed from an ecological perspective. LÄS MER

 5. 5. Social scaling and children's graphic strategies : A comparative study of children's drawings in three cultures

  Författare :Sven Andersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children s drawings; Social scaling. Children s social worlds; Graphic strategies. Cultural variation. Representations; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This cultural comparative study examines social scaling in children's drawings and whether children's formal graphic strategies follow the lines of traditional develop­mental stage models. Moreover, an attempt is made to develop methodological tools for comparative cultural research on children's social worlds. LÄS MER