Sökning: "Social Adjustment"

Visar resultat 1 - 5 av 300 avhandlingar innehållade orden Social Adjustment.

 1. 1. Strukturomvandling och social utslagning : en analys av sambanden mellan social struktur och social missanpassning och utslagning under perioden 1860-1975

  Författare :Willy Frick; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; structural change; social elimination; social maladjustment; crime; alcoholism; budding model; expansion model; social integration; social control; personality development;

  Sammanfattning : Structural changes in society have often been related to social problems such as crime, alcoholism and social elimination. In this analysis of the development of social elimination in Sweden during the period 1860-1975, which is mainly based on official data, it is demonstrated that there is not always a causal relationship between structural change and such social problems. LÄS MER

 2. 2. Flickor och pojkar i den sociala barnavården : Föreställningar om kön och sociala problem under 1900-talet

  Författare :Kerstin Hamreby; Eva Magnusson; Lennart Nygren; Ingrid Claezon; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social service; Body; boys; class; delinquent youth; gender; girls; young men; young women; social constructionism; social work; social research; unadjusted girls; Socialt arbete; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The topic of this study is girls and boys in the field of child welfare. The aim has been to trace and describe conceptions of gender, delinquency and social problems in child welfare from the end of the nineteenth century until the middle of the twentieth century. LÄS MER

 3. 3. Arbetsanpassning : utvärdering av en psykologisk modell mot bakgrund av två empiriska studier

  Författare :Jan Forslin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arbetspsykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Opposition and adjustment to industrial ‘greening’ : the Swedish forest industry’s (re)actions regarding energy transition – 1989-2009

  Författare :Mikael Ottosson; Jonas Anshelm; Claes-Fredrik Helgesson; Hans Andersson; Susse Georg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Forest industry; energy; electricity; forests; industrial greening; industrial change; actor network theory; sociology of industry; strategic management; science and technology studies; Skogsindustri; energi; elektricitet; skog; industriell miljöanpassning; industriell förändring; aktörsnätverksteori; branschsociologi; strategiforskning; teknik- och vetenskapsstudier; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : This thesis analyses how the Swedish forest industry has (re)acted regarding the energy transition and, in particular, regarding the reconstruction of the electricity and forest resources in Sweden during the 1989–2009 period. The thesis consists of four papers that analyse how the Swedish forest industry by means of energy management practices at individual pulp and/or paper mills, in corporate strategies performed by CEOs and boards of directors, and via its industry association, has dealt with mounting political and public demands for the industry to become ‘greener’. LÄS MER

 5. 5. High job demands, low support : Social work praktice realities in public social services in Crete

  Författare :Eleni Papadaki; Lennart Nygren; Ulla-Carin Hedin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Keywords: social workers; job satisfaction; ethical dilemmas; patterns of coping; job demands; job control.; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The overall aim of the present thesis is to gain an understanding of the working life of social workers working in public social services in Crete. It is a three-phase study, consisting of three distinct but related research parts; each research part is built upon issues and questions derived from the preceding part. LÄS MER