Sökning: "Snus"

Visar resultat 26 - 26 av 26 avhandlingar innehållade ordet Snus.

  1. 26. Determinants of hearing impairment in Swedish hunters, an e-epidemiological approach

    Författare :Louise Honeth; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

    Sammanfattning : Background: 290 236 persons bought a hunting license in Sweden 2014/15. Hunters are spread all over the country and come from all socioeconomic groups. Recreational fiearms can produce peak noise levels between 156-164 decibel sound pressure levels (dB SPL). LÄS MER