Sökning: "Skoog 2012"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Skoog 2012.

 1. 1. Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Marianne Skoog; Örebro universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Barn som flyttas i offentlig regi En studie av förekomst och upplevelser av instabil samhällsvård för barn

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Viktoria Skoog; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Breakdown; children; foster care; instability; institutional care; planned placement changes; youth.;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to investigate the incidence of instability in out-of-home care for children and how children experience this instability. The dissertation consists of two studies. The quantitative study is based on an examination of social work case files of 213 children who began 317 placements in 2005 and 2006. LÄS MER