Sökning: "Skolval"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet Skolval.

 1. 1. Välja eller hamna : Det praktiska sinnet, familjers val och elevers spridning på grundskolor

  Författare :Charlotte Skawonius; Lennart Grosin; Donald Broady; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; praktiskt sinne; habitus; kapital; distribution; spridning; Bourdieu; skolval; familj; elev; föräldrar; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : A free choice reform of compulsory schools was established in Sweden in the early 1990s. This study is about how families have reasoned and acted in relation to this reform and how their children, as a result, are dispersed to schools. LÄS MER

 2. 2. De mångkulturella innerstadsskolorna : Om skolval, segregation och utbildningsstrategier i Stockholm

  Författare :Jenny Kallstenius; Nihad Bunar; Ryszard Szulkin; Donald Broady; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Education; freedom of choice; segregation; Bourdieu; ethnography; Utbildning; skolvalfrihet; segregation; Bourdieu; etnografi; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : An educational reform was carried out in Sweden in the early 1990s. This reform involved implementing a far reaching policy of freedom of choice. LÄS MER

 3. 3. Att navigera på en lokal skolmarknad:en studie av valfrihetens geografi i tre skolor

  Författare :Anna Ambrose; Nihad Bunar; Katarina Gustafson; Daniel Sundberg; Department of Child and Youth Studies Faculty of Social Sciences Stockholm University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; geography of school choice; place and space; school choice strategies; marketisation; rumours; school habitus; hot and cold knowledge; skolvalfrihetens geografi; plats och rum; strategier för skolval; marknadisering; skol habitus; rykten; skolmarknad; Utbildningsvetenskapliga studier; Studies in the Educational Sciences; Utbildningsvetenskapliga studier; Studies in the Educational Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores and analyses how school choices are made and perceived in an urban local school market. The thesis uses concepts from the French sociologist Pierre Bourdieu and theories working with the concept of place and space. LÄS MER

 4. 4. Att navigera på en skolmarknad : en studie av valfrihetens geografi i tre skolor

  Författare :Anna Ambrose; Nihad Bunar; Katarina Gustafson; Daniel Sundberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; geography of school choice; place and space; school choice strategies; marketisation; rumours; school habitus; hot and cold knowledge.; skolvalfrihetens geografi; plats och rum; strategier för skolval; marknadisering; skol habitus; rykten; skolmarknad; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar hur skolvalfriheten som policy, det vill säga uppfattad möjlighet och hot tar sig i uttryck i vardaglig praktik. Aspekter av diskurser, praktiker analyseras i avhandlingen utifrån olika aktörers handlingshorisonter. LÄS MER

 5. 5. Traditions and Challenges : Special Support in Swedish Independent Compulsory Schools

  Författare :Gunnlaugur Magnússon; Kerstin Göransson; Claes Nilholm; Alan Dyson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; special education; inclusion; school choice; education reform; independent schools; compulso-ry schools; pupils in need of special support; SENCOs; special education teachers; critical pragmatism; Thomas M. Skrtic; specialpedagogik; inkludering; skolval; utbildningsreformer; fristående skolor; grundskolan; elever i behov av särskilt stöd; specialpedagoger; speciallärare; kritisk pragmatism; Thomas M. Skrtic; Didactics; didaktik; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : This thesis has two overarching aims. The first is to generate further knowledge about Swedish independent schools, specifically regarding the organisation and provision of special support and how these relate to special educational traditions and inclusive education. LÄS MER