Sökning: "Skolmisslyckande"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Skolmisslyckande.

 1. 1. Skolsköterskans möjlighet att upptäcka och stödja barn som far illa eller riskerar att fara illa

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Lisbet Engh; Karlstads universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child Maltreatment; Emotions; Foster Care; Public Health; Pupils; School Nurse; Sweden; Skolsköterska; Elevhälsan; Hälsosamtal; Hälsa; Psykisk ohälsa; Livsstil; Barnmisshandel; Sexuella övergrepp; Familjehemsplacerade barn; Barnets rättigheter; Skolanknytning; Skolmisslyckande; Fokusgruppsintervju; Populationsstudie; Grounded Theory; Tematisk analys; Emotioner; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Since children are a vulnerable group, the society has a special responsibility to protect them. The school nurse sees all pupils at school at regular health visits and thereby gains knowledge of their health and living conditions. LÄS MER

 2. 2. "De förstod aldrig min historia" unga vuxna med migrationsbakgrund om skolmisslyckande och övergångar mellan skola och arbete

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Michael Lindblad; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School-to-work transition; school failure; dropout; careership; otherness; socio-geographic space; life story; career development; migration; ethnicity; Sweden; narrrative; NEET; övergång från skola till arbetsliv; skolmislyckande; andrafiering; migration; socio-geografisk plats; narrativ; unga vuxna; karriärutveckling; Sverige; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This study aims to deepen knowledge of young people with a migration background in Sweden, particularly those with non-European backgrounds, and their transitions from school to work. The focus is on young people with uncompleted upper secondary education (USE), drawing on their life stories, and exploring their perceptions and experiences around school failure, entering the labour market, and/or not being in education, employment or training (NEET). LÄS MER