Sökning: "Skolmatematik"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet Skolmatematik.

 1. 1. Matematikundervisning utifrån ett elevperspektiv

  Författare :Richard Wester; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Elevperspektiv på undervisning; Förändring av undervisning; Hinder; Motstånd; Klassrumsnormer; Sociala normer; Socio-matematiska normer; Matematikundervisning; Skolmatematik;

  Sammanfattning : Denna fallstudie undersökte elevers perspektiv på när läraren aktivt försökt att förändra undervisningen enligt riktlinjer som föreslagits av Skolverket. Analys av elevernas perspektiv ger tillgång till information som kan fördjupa förståelsen om vad som behövs ifall man ska lyckas med ett förändringsarbete av undervisningspraktiken. LÄS MER

 2. 2. Mathematics at work : a study of mathematical organisations in Rwandan workplaces and educational settings

  Författare :Marcel Gahamanyi; Ingrid Andersson; Christer Bergsten; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Workplace mathematics; school mathematics; activity theory; anthropological theory of didactics; mathematical organisation; didactic transposition; contextualised mathematical tasks.; Skolmatematik; arbetsplatsmatematik; aktivitetsteori; antropologisk didaktisk teori; matematisk organisation; didaktisk transposition; kontextualiserade uppgifter; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : To make mathematics more significant for the beneficiaries, the problem studied in this thesis is to investigate how to connect mathematical daily practices with educational contexts. The overarching aim is to investigate how to contextualise school mathematics within Rwandan cultural mathematics practices. LÄS MER

 3. 3. Skolans matematik : En kritisk analys av den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling

  Författare :Sverker Lundin; Donald Broady; Sten Kaijser; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; matematik; skolmatematik; historia; Matematik; matematikdidaktik; utbildningssociologi; vetenskapsteori;

  Sammanfattning : I argue that common beliefs regarding mathematics originate in the practices of elementary mathematics instruction rather than in science. While learning how to solve mathematical problems in school, we come to believe that mathematics has a set of properties in itself, for instance that it is useful in everyday life, even though this is not necessarily so. LÄS MER

 4. 4. Elevers möjligheter att ta ansvar för sitt lärande i matematik : En skolstudie i postmodern tid

  Författare :Lili-Ann Kling Sackerud; Gun-Marie Frånberg; Johan Lithner; Ole Björkqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics in schools; responsibility; influence; participation; case study; design theory perspective; lifeworld; dependence on textbooks; skolmatematik; ansvar; inflytande; delaktighet; fallstudie; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : This dissertation examines the ‘individual perspective’ of the Swedish school system’s policy documents by studying compulsory schooling’s stated aim of developing students’ ability and opportunities to assume responsibility for, be actively involved in and influence their own learning. Its main objective is to investigate the opportunities of compulsory school students to assume responsibility for their learning with regard to mathematics. LÄS MER

 5. 5. På tal om matematik : matematiken, vardagen och den matematikdidaktiska diskursen

  Författare :Eva Riesbeck; Lars-Ove Dahlgren; Ingrid Andersson; Astrid Pettersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school-mathematics; every-day life; discourse; education; language; discursive boundary crossing; meta-language; Skolmatematik; vardag; diskurs; didaktik; språk; diskursiva gränser; metaspråk; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to describe and analyze how discourse as a theoretical and didactical concept can help in advancing knowledge about the teaching of mathematics in school. The dissertation has been written within a socio-cultural perspective where active participation and support from artefacts and mediation are viewed as important contributions to the development of understanding. LÄS MER