Sökning: "Skolledning Förskolan"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Skolledning Förskolan.

 1. 1. Pedagogisk ledning för en pedagogisk verksamhet? : Om den kommunala förskolans ledningsstruktur

  Författare :Maria Styf; Anders Olofsson; Agneta Hult; Solveig Hägglund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :Municipal preschool; management structure; formal title; total coverage survey; educational management; leading; educational activity; pedagogik; Education; Skolledning Förskolan;

  Sammanfattning : This thesis is a total coverage survey of the municipal preschool management structure. In the late 90's the preschool in Sweden became the first step in the overall educational system. It became a pedagogical activity similar to school with respect to form and content. LÄS MER

 2. 2. Mellan varumärke och gemensamt raster : Skilda sätt att se verksamhetsidéer för pedagogisk verksamhet

  Författare :Katina Thelin; Hans-Åke Scherp; Bo Dahlin; Annica Löfdahl; Tom Tiller; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Conceptions; Bottom-up and top-down leadership; Implementation; Phenomenography; School development; School improvement; School Leadership; Schoolwide pedagogy; Schoolwide vision; Verksamhetsidé; Organizational practice; Fenomenografi; Helhetsidé; Implementering; Pedagogisk idé; Pedagogisk verksamhet; Skolutveckling; Skolledarskap; Uppfattningar; Uppifrån- och underifrånstyrning; Verksamhetsidé; Vision; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Skolutveckling Skolledning; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the ways in which verksamhetsidé is seen within the Swedish educational context.In Sweden, the concept verksamhetsidé is used for an idea or a set of ideas related to the practice of an organization, for instance a school or a school district. LÄS MER