Sökning: "Skolfrånvaro"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet Skolfrånvaro.

 1. 1. ”Man är ju typ elev, fast på avstånd” : problematisk skolfrånvaro ur elevers, föräldrars och skolpersonals perspektiv

  Författare :Tobias Forsell; Lisbeth Lundahl; Per-Åke Rosvall; Alerby Eva; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Problematic school absenteeism; truancy; school refusal; drop-out; Bronfenbrenner; school attendance; school reintegration; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the thesis is to increase the knowledge of problematic school absenteeism by focusing on factors and processes contributing to this phenomenon in compulsory school, but also to identify what helps turningabsenteeism into increased school attendance. The thesis uses Kearney’s (2008a) definition of problematic school absenteeism: absences that adversely affect the student’s social and cognitive development, and mental wellbeing. LÄS MER

 2. 2. Present absences : Exploring the posthumanist entanglements of school absenteeism

  Författare :Linnea Bodén; Eva Reimers; Ann-Marie Markström; Maggie MacLure; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; school absenteeism; digital registration; software; practices; posthumanism; skolfrånvaro; digitala system; registrering; praktiker; posthumanism;

  Sammanfattning : The aim of the study is to explore how school absenteeism as a material-discursive phenomenon is produced in the practices of humans and nonhumans, when absences and presences are registered and managed through digital technologies. How is the phenomenon of school absenteeism produced when absences and presences are digitally registered? How does the phenomenon of school absenteeism emerge when both human and nonhuman entanglements are included in the apparatuses of knowing?Through a posthumanist approach, the study engages empirically with two types of software for the registration of absences and presences at three Swedish schools. LÄS MER

 3. 3. Du och Jag : Dialogiska möten kring text i resursskolans klassrum

  Författare :Stina Gårlin; Marie Nilsberth; Carin Roos; Birgitta Ljung Egeland; Anneli Frelin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; relational pedagogy; students with ASD; special needs education; literacy; classroom interaction; Buber; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This thesis takes an interest in the literacy practices in a Special Educational Needs (SEN) classroom for grades 7-9 in a compulsory school, where most students are diagnosed with Autism Spectrum Disorder (ASD). The diagnosis ASD often implies difficulties related to print literacy as well as deficits in social interaction (ICD5), and many of these students show a relatively low rate of passing grades in school. LÄS MER

 4. 4. Att klara skolan när huvudet dunkar och kroppen värker : en studie om återkommande smärta och skolprestation bland skolbarn

  Författare :Susanne Ragnarsson; Solveig Petersen; Anna-Karin Hurtig; Gunnar Sjöberg; Eva Clausson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; återkommande smärta; skolprestation; skolbarn; ungdomar; recurrent pain; academic achievement; school-failure; school-aged children; adolescents;

  Sammanfattning : Bakgrund Återkommande smärta är ett av de vanligaste folkhälsoproblemen bland skolbarn. Den höga förekomsten är ingen ny kunskap, trots det finns det lite beskrivet hur smärtan påverkar barnens funktion och då särskilt om det får konsekvenser för barnens skolprestationer. LÄS MER

 5. 5. Participation and ICT : Students with Special Educational Needs in Upper Secondary School

  Författare :Moa Yngve; Helena Hemmingsson; Helene Lidström; Elin Ekbladh; Ingeborg Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Accommodations; assessment; education; environment; information technology; occupational therapy; rasch analysis; school activity; support; work;

  Sammanfattning : Introduction: The use of information and communication technology (ICT) has been highlighted over the past 20 years as a promising accommodation to improve participation in school activities among students with special educational needs (SEN). However, evidence is still needed. LÄS MER