Sökning: "Skola med fördröjning: nyanlända elevers sociala spelrum i en skola för alla"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Skola med fördröjning: nyanlända elevers sociala spelrum i en skola för alla.

  1. 1. Skola med fördröjning: nyanlända elevers sociala spelrum i "en skola för alla"

    Författare :Eva Skowronski; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Migration; Education; School; Newcomer immigrant students; Sweden; Social interaction; Inclusion; Exclusion; Stigmatization; Goffman; Bourdieu;

    Sammanfattning : This dissertation aims to investigate the social situation at school for students that have migrated to Sweden during their last four years at compulsory school or during upper secondary school. The study investigates the social interaction between students with a special focus on the possibilities and hindrances for inclusion of the newcomer immigrant students in different groupings at school, and the ways these students handle possibilities and hindrances for social inclusion. LÄS MER