Sökning: "Skolämnet Idrott och Hälsa [IH]"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Skolämnet Idrott och Hälsa [IH].

  1. 1. ”Det är live liksom” : Elevers perspektiv på villkor och utmaningar i Idrott och Hälsa

    Författare :Madeleine Wiker; Annica Löfdahl; Christian Augustsson; Eva-Carin Lindgren; Karlstads universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Physical Education [PE]; health; pupils’ perspectives; pupils; PE teachers; grading system; assessment and grading; focus groups; Social Representations theory; Skolämnet Idrott och Hälsa [IH]; elevers perspektiv; hälsa; idrottslärare; betygssystem; bedömning och betygsättning; fokusgrupper; social representationsteori; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Idrottsvetenskap; Sports Science;

    Sammanfattning : Based on pupils' perspectives, the purpose of this dissertation is to contribute to increased knowledge and in-depth understanding of PE. Sport, exercise and health are important factors for young people’s wellbeing. Children and young people who exercise sleep better, have more energy, learn to cooperate and perform better at school. LÄS MER