Sökning: "Skogsindustri"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet Skogsindustri.

 1. 1. Opposition and adjustment to industrial ‘greening’ : the Swedish forest industry’s (re)actions regarding energy transition – 1989-2009

  Författare :Mikael Ottosson; Jonas Anshelm; Claes-Fredrik Helgesson; Hans Andersson; Susse Georg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Forest industry; energy; electricity; forests; industrial greening; industrial change; actor network theory; sociology of industry; strategic management; science and technology studies; Skogsindustri; energi; elektricitet; skog; industriell miljöanpassning; industriell förändring; aktörsnätverksteori; branschsociologi; strategiforskning; teknik- och vetenskapsstudier; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : This thesis analyses how the Swedish forest industry has (re)acted regarding the energy transition and, in particular, regarding the reconstruction of the electricity and forest resources in Sweden during the 1989–2009 period. The thesis consists of four papers that analyse how the Swedish forest industry by means of energy management practices at individual pulp and/or paper mills, in corporate strategies performed by CEOs and boards of directors, and via its industry association, has dealt with mounting political and public demands for the industry to become ‘greener’. LÄS MER

 2. 2. Industrial Symbiosis in the Swedish Forest Industry

  Författare :Anna Wolf; Mats Söderström; Magnus Karlsson; René van Berkel; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; forest industry; integration; industrial symbiosis; evaluation; human dimensions; MIND method; skogsindustri; integration; industriell symbios; utvärdering; implementering; MIND-metoden; Environmental engineering; Miljöteknik;

  Sammanfattning : Forskningen som presenteras i denna avhandling anknyter till forskningsfältet Industriell Ekologi och då särskilt den gren som kallas Industriell Symbios (IS). Inom IS förordas att ett företag kan öka produktionen och samtidigt minska resursanvändningen genom att effektivt integrera energi och materialflöden i ett större system. LÄS MER

 3. 3. Terpener i luft från skogsbruk och skogsindustri

  Författare :Ann-Margret Hvitt Strömvall; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; monoterpenes; forest decline; gas chromatography; kraft pulp industry; ambient air; photo-oxidants; logging operations; ozone; stone groundwood; Scots pine; Norwegian spruce;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Spatial Models of Gene Patterns in Plants

  Författare :André Larsson; Institutionen för astronomi och teoretisk fysik; []
  Nyckelord :computational morphodynamics; gene regulation; spatial models; plants; development; auxin; meristem; Fysicumarkivet A:2017:Larsson;

  Sammanfattning : The growth and development of plants exhibits a striking symmetry, visible in the regular arrangement of leaves and flowers. Plant development is carefully controlled at the molecular level by gene regulatory networks, and the symmetry of plants can be observed also in the molecular patterns of gene expression. LÄS MER

 5. 5. System studies of forest-based biomass gasification

  Författare :Elisabeth Wetterlund; Mats Söderström; Magnus Karlsson; Simon Harvey; Pål Börjesson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Biomass gasification; second-generation biofuels; global CO2 emissions; energy system optimisation;

  Sammanfattning : Bioenergy will play an important role in reaching the EU targets for renewable energy. Sweden, with abundant forest resources and a well-established forest industry, has a key position regarding modern biomass use. LÄS MER