Sökning: "Skogsbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 566 avhandlingar innehållade ordet Skogsbruk.

 1. 1. Chlorine Cycling in Terrestrial Environments

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Malin Montelius; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Chloride; organic chlorine; chlorination; dechlorination; 36Cl; risk assessment modelling; Klorid; organiskt klor; klorering; deklorering; klor-36; riskmodellering;

  Sammanfattning : Chlorinated organic compounds (Clorg) are produced naturally in soil. Formation and degradation of Clorg affect the chlorine (Cl) cycling in terrestrial environments and chlorine can be retained or released from soil. LÄS MER

 2. 2. Soil nitrogen fluxes and root uptake in the boreal forest

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Olusegun Ayodeji Oyewole; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2015]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Nitrogen (N) is essential for growth and net primary production of plants. However, N acquisition by plants is influenced by movement of soil N compounds from bulk soil to plant roots and uptake of N by roots. This thesis is aimed at deepening our knowledge on these key processes involved in plant N acquisition in the N-limited boreal forest. LÄS MER

 3. 3. Triterpenes and phenolic compounds in apple fruit (Malus domestica Borkh.)

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Yanrong Lv; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2016]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Apple (Malus × domestica Borkh.), a popular and widely cultivated fruit world-wide, contains bioactive triterpenes and phenolic compounds with potentially valuable pharmacological functions. This thesis investigated the effects of pre-harvest and postharvest factors on concentrations of these bioactive compounds in apples. LÄS MER

 4. 4. Skog, makt och människor. En miljöhistoria om svensk skog 1800-1875

  Detta är en avhandling från Kungliga Skogs och Lantbruks Akademien

  Författare :Per Eliasson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; forest commons; science of forestry; forest crimes; desiccation; silviculture; environmental history; forests; Silviculture; forestry; forestry technology; Skogsvetenskap; skogsbruk; skogsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att undersöka varför och hur skogsbruk införs i Sverige under 1800-talet och vilka konsekvenser det har under perioden. Med skogsbruk avses den systematiska odling av högskog som sprids från Tyskland från 1700-talets slut. LÄS MER

 5. 5. Modelling Chemical Weathering in Different Scales

  Detta är en avhandling från Chemical Engineering 2, Lund University

  Författare :Johan Holmqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Biochemical technology; Kemiteknik och kemisk teknologi; Chemical technology and engineering; Sustainable biomass production; Kriging; Illite; Epidote; Chemical weathering; Dissolution; Biokemisk teknik; Silviculture; forestry; forestry technology; Skogsvetenskap; skogsbruk; skogsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kemisk vittring har en avgörande betydelse för hur näringsämnen frigörs, ansamlas och kan utnyttjas i mark/växtsystemet. Vittringshastigheten har därför stor betydelse för hur skogs- och jordbrukare kan optimera skogsskötseln och skördeuttaget, inom ramen för ett uthålligt skogsbruk. LÄS MER