Sökning: "Skogsägare"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Skogsägare.

  1. 1. Att äga rum : En undersökning av skogsägande och lokal utveckling i tre värmländska församlingar

    Författare :Svante Karlsson; Sune Berger; Gerhard Gustafsson; Tor Selstad; Karlstads universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Skogsägare; äganderätt; landsbygdsutveckling; lokal utveckling; Värmland; Human geography; Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography;

    Sammanfattning : Karlsson, S. 2007: Att äga rum. En undersökning av skogsägande och lokal utveckling i tre värmländska församlingar. (Ruling Spaces. LÄS MER