Sökning: "Skilled migration"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden Skilled migration.

 1. 1. Doctors Behind Borders : The Ethics of Skilled Worker Emigration

  Författare :Yusuf Yuksekdag; Elin Palm; Göran Collste; Kjersti Fjørtoft; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Brain drain; compulsory service; contracts; emigration; ethics; health workers; medical brain drain; skilled workers; responsibility; the right to exit; vulnerability; non-ideal theory; Etik; kontrakt; kunskapsflykt; mänskliga rättigheter; migration; moraliskt ansvar; obligatoriska vårdprogram; rättighet; utsatta grupper; vårdpersonal;

  Sammanfattning : This doctoral thesis within applied ethics consists of four articles together with a cover essay. All articles concern the ethics of skilled health worker emigration from under-served and resourcepoor regions, often referred to as ‘medical brain drain’. LÄS MER

 2. 2. The answers you seek will never be found at home : Reflexivity, biographical narratives and lifestyle migration among highly-skilled Estonians

  Författare :Maarja Saar; Adrienne Sörbom; Paavo Bergman; Michael Janoschka; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reflexivity; highly skilled migration; Eastern Europe; lifestyle migration; Östeuropa; reflexivitet; migration; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling är att undersöka förhållandet mellan migration, reflexivitet och social klass. I fokus för den empiriska analysen står högt kvalificerade estniska emigranter. Reflexivitet har hittills inte varit ett viktigt begrepp i migrationsstudier. LÄS MER

 3. 3. Return Migration from Sweden : A Longitudinal Analysis

  Författare :Martin Klinthäll; Tommy Bengtsson; Barry Chiswick; Lund Unviversity Department of Economic History; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Return migration; immigrants; labour migration; Economic history; Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : Return migration is one of the least studied areas within migration research, although it has major implications for both sending and receiving societies. The importance of the phenomenon is shown by the fact that more than 50 percent of the immigrants who arrived in Sweden in 1970 had returned after twenty years. LÄS MER

 4. 4. Return Migration from Sweden 1968-1996. A Longitudinal Analysis

  Författare :Martin Klinthäll; Ekonomisk-historiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; transient migration; longitudinal analysis; Sweden; income performance; integration; refugee; immigrant; Migration; labor market; self-selection; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : This book deals with return migration from Sweden in the period 1968-1996 to Chile, Germany, Greece, Iran, Poland, Turkey, United States and Yugoslavia, against the background of economic and political developments in Sweden and in the different source countries. An important question in the study regards whether return migrants deviate from other immigrants in terms of human capital characteristics and economic integration. LÄS MER

 5. 5. Flytta eller stanna? : Betydelsen av plats och platsförankring för den kvalificerade arbetskraftens internationella migration

  Författare :Helene Bogren; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Skilled migration; immobility; migration decisions; place attachment; place;

  Sammanfattning : As Swedish companies have increased their commitments abroad, the demand for internationally mobile skilled Swedish labour has increased. Some of this demand concerns temporary positions on so called ’expats-contracts’. LÄS MER