Sökning: "Skandaler"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Skandaler.

 1. 1. Politiska skandaler! : Behandlas kvinnor och män olika i massmedia?

  Författare :Tobias Bromander; Bengt Johansson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Political Scandal; Agenda Setting; Framing; Media Logic; Gender; Feminism; Gender Stereotype; Sweden; Content Analysis; Media Coverage; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Granskning av makt och makthavare är ett av mediernas viktigaste uppdrag och i en jämställd politisk miljö bör uttalanden och ageranden bedömas utifrån lika villkor. Det för ingenting gott med sig om medierna gör en orättvis skillnad på kvinnor och män i deras rapportering om politiska skandaler. LÄS MER

 2. 2. Vem tar notan? Skandaler i svensk offentlig sektor

  Författare :Patrik Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Skandaler; legitimitet; offentlig sektor; korruption;

  Sammanfattning : Svensk offentlig sektor kan knappast sägas vara förknippad med skandaler. Men på senare tid har något förändrats och skandaler är numera ett inslag i den offentliga sektorn. Den här studien handlar om vad det innebär. LÄS MER

 3. 3. Mellan gåva och marknad : handel, tillit och materiell kultur under vikingatid

  Författare :Ingrid Gustin; Historisk arkeologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ancient history; contextual archaeology; identity; style; trust; iconicity; penannular brooches; weights; the Baltic Sea area; Birka; emporium; port-of-trade; Polanyi; exchange; Viking Age; trade; Antikens och forntidens historia; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : The view of the exchange and trade that took place during the Viking Age has varied considerably. This variation is obvious from a scrutiny of how one and the same place, Birka, is described by different scholars over a period of a hundred years. LÄS MER

 4. 4. How Personal Networks Shape Business : An Anthropological Study of Social Embeddedness, Knowledge Development and Growth of Firms

  Författare :Peter Parker; Socialantropologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social embeddedness; growth; small business; trust; social capital; knowledge development; informal organization; personal network; Business network; social network; anthropology; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The research draws from anthropological work on social exchange and later work on embeddedness in an exploration of how personal networks shape business. The purpose of the research is to contribute to an understanding of how social relations shape economic processes and vice versa. LÄS MER