Sökning: "Skadeförsäkring"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Skadeförsäkring.

 1. 1. Gruppskadeförsäkring : en ny försäkringsform

  Författare :Filip Bladini; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Liabilities; Insurance; Sweden; Skadeförsäkring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The airline insurance industry : a future study

  Författare :Jeannette Vavrin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Försäkring; Skadeförsäkring; Flygplan; Lagstiftning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER