Sökning: "Sjuksköterskeutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade ordet Sjuksköterskeutbildning.

 1. 1. Ett högt och ädelt kall : kalltankens betydelse för sjuksköterskeyrkets formering 1850-1933

  Författare :Åsa Andersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; The notion of a calling; nursing profession; nursing education; Women’s-rights movement; ethics; gender; professionalisation; modernity.; Sjuksköterskor; yrkesetik; historia; Sverige; 1800-talet; 1900-talet; Sjuksköterskeutbildning; etik och moral; historia; 1800-talet; 1900-talet;

  Sammanfattning : This thesis describes the impact of the notion of a calling on the development of the nursing profession during the period 1850–1933. The focus of the study is on how perceptions andnotions of a calling were altered over time, and in which way this historically shaped conceptinfluenced the professionalisation of the female health care work. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of Swedish nursing education and professional practice

  Författare :Inez Kapborg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sjuksköterskeutbildning; utvärdering; Sverige; Professionalism; utvärderingsmetodik; Sverige;

  Sammanfattning : This thesis summarizes five papers reporting on different evaluations. The purpose of all the evaluations has been to investigate the relevance of nursing education to future professional practice. The evaluations were performed with the aid of a theory-based educational interaction model. LÄS MER

 3. 3. Lära i praktiken : en studie av sjuksköterskeutbildningens kliniska avsnitt

  Författare :Ester Mogensen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sjuksköterskeutbildning; PraktiktjänstgöringInlärning; Vårdutbildning; Praktik; Klinisk praktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Begreppsutveckling, genom imitation, generell assimilation och differentiering. : Hur studenters uppfattningar förändras över tid i en akademisk utbildning

  Författare :Gunilla Petersson; Kerstin Bergqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alternativa referensramar; begreppsförändring; högre utbildning; läkarutbildning; sjuksköterskeutbildning; intentionell analys; alternative framework; cognitive development; conceptual change; general assimilation; imitation; differentiation; higher education; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att förklara hur begreppsutvecklingsprocessen kan beskrivas i ett konstruktivistiskt perspektiv hos studenter i akademiska utbildningar. De akademiska utbildningarna som ingår i studien är läkar- och sjuksköterskeutbildningen. LÄS MER

 5. 5. På tröskeln till omvårdnadsvärlden

  Författare :Helén Eriksson; Elly Gunnarsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; registered nurse; practical nurse; socialisation; life values and believes; professionalism; hospital cultures; the nursing world; attitudes to and working with the elderly; Sjuksköterskeutbildning Sverige; Omvårdnad studier och undervisning Sverige;

  Sammanfattning : This is a panel study of 148 students between the ages of 16 and 19 who are enrolled in a three year practical nursing education programme. The aim of the study is to investigate the socialisation process into the nursing world by studying specific attitudes towards nursing, elderly people and general life values and beliefs. LÄS MER