Sökning: "Sjögren’s syndrome"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade orden Sjögren’s syndrome.

 1. 1. Lymphoma studies in patients with Sjögren's syndrome

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lilian Vasaitis; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sjögren s syndrome; primary Sjögren s syndrome; lymphoma; IgG4-related disease; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : Patients with primary Sjögren’s syndrome (pSS) are at increased risk of developing malignant lymphoma. The studies in this thesis aim at broadening our understanding of the association between these two conditions. LÄS MER

 2. 2. Airway responsiveness and exhaled nitric oxide : Studies in asthma and Sjögren's syndrome

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Dóra Lúðvíksdóttir; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Airway hyperresponsiveness; nitric oxide; airway inflammation; Sjögren s syndrome; asthma; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Medicine; medicin;

  Sammanfattning : In this thesis, four different types of provocation agents: methacholine, adenosine, cold air and mannitol were used to study different aspects of the airway responsiveness profile in asthma and Sjögren's syndrome. Exhaled nitric oxide (NO) and markers of eosinophil activation, serum eosinophil peroxidase (S-EPO) and eosinophil cationic protein (S-ECP) were measured. LÄS MER

 3. 3. Autonomic dysfunction in primary Sjögren's syndrome

  Detta är en avhandling från Department of Rheumatology, Lund University

  Författare :Thomas Mandl; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; autonomic dysfunction; Sjögren s syndrome; dysphagia; neuropathy;

  Sammanfattning : The aims of this work were to evaluate objective and subjective signs of autonomic dysfunction (AD) in patients with primary Sjögren’s syndrome (pSS) and to evaluate its clinical associations. In study I, 46 pSS patients and 56/80/238 autonomic nervous function test (ANT) controls participated. LÄS MER

 4. 4. Primary Sjögren's Syndrome: Studies of DNA damage responses and autoantibodies

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Gunnel Henriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; autoantibodies; 18 ; t 14; cell cycle; p53; DNA-PK; DNA-binding protein; hypermutation; Sjögren s syndrome; DNA damage; anti-CD4 antibodies; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sjögrens syndrom är en autoimmun sjukdom, vilket betyder att immunsystemet felreagerar och angriper kroppens egen vävnad. Nittio procent av dem som får diagnosen är kvinnor, av vilka de flesta är mellan 40 och 60 år. LÄS MER

 5. 5. Sjögren's syndrome: epidemiological risk factors and biomarkers

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Peter Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sjögren syndrome; cytokine; Interferon Type I; Cigarette smoking;

  Sammanfattning : Primary Sjögren’s syndrome (pSS) is an autoimmune disease, primarliy affecting women, characterised by inflammation and destruction of exocrine glands with a prevalence of 0.01-0.09%. About one-third of the patients also suffer from extraglandular manifestations e. LÄS MER