Sökning: "Siv Kristoffersen"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Siv Kristoffersen.

 1. 1. Barshalder 1 A cemetery in Grötlingbo and Fide parishes, Gotland, Sweden, c. AD 1-1100. Excavations and finds 1826-1971

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Martin Rundkvist; Ingmar Jansson; Siv Kristoffersen; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Barshalder; Grötlingbo; Fide; Gotland; cemetery; graves; burial; Iron Age; Roman Iron Age; Migration Period; Vendel Period; Viking Period; landscape history; gender; typology; chronology; seriation; correspondence analysis; social stratification; status; religion; paganism; Christianity; Christianisation; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen;

  Sammanfattning : The prehistoric cemetery of Barshalder is located along the main road on the boundary between Grötlingbo and Fide parishes, near the southern end of the island of Gotland in the Baltic Sea. The cemetery was used from c. AD 1-1100. LÄS MER

 2. 2. Barshalder 2 Studies of late Iron Age Gotland

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Martin Rundkvist; Ingmar Jansson; Siv Kristoffersen; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Barshalder; Grötlingbo; Fide; Gotland; cemetery; graves; burial; Iron Age; Roman Iron Age; Migration Period; Vendel Period; Viking Period; landscape history; gender; typology; chronology; seriation; correspondence analysis; social stratification; status; religion; paganism; Christianity; Christianisation; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen;

  Sammanfattning : The prehistoric cemetery of Barshalder is located along the main road on the boundary between Grötlingbo and Fide parishes, near the southern end of the island of Gotland in the Baltic Sea. The ceme-tery was used from c. AD 1-1100. LÄS MER