Sökning: "Situational leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Situational leadership.

 1. 1. Project Management - Multidimensional Leadership

  Författare :Susanne Ollila; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; situational approach; model of reflection; multidimensional leadership; product development project management; leadership behaviour;

  Sammanfattning : Project management is increasingly becoming a complex role that more and more people within industry need to master. Today, project organising is used to perform tasks and solve problems of almost any magnitude, complexity, and direction. In many organisations, a significant part of the daily work is conducted by means of projects. LÄS MER

 2. 2. Organizational Psychology and Safety Culture in Air Traffic Control: Concerning Organizational Climate, Situational Leadership and Psychosocial Work Environment

  Författare :Marcus Arvidsson; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Air traffic control; Psychology; Psykologi; Social psychology; Socialpsykologi; Industrial psychology; Arbetspsykologi; Psychosocial work environment; Organizational climate; industripsykologi; Safety culture; Situational leadership;

  Sammanfattning : The air traffic control industry in Europe is under mounting pressure due to increasing air traffic and inefficient routines caused by a fragmented air space. In order to handle the demands the European Commission has launched a program entitled the Single European Sky initiative which seeks to promote a more efficient way of handling the air traffic over Europe. LÄS MER

 3. 3. Autonomous, yet Aligned : Challenges of Self-Leadership in Context

  Författare :Gisela Bäcklander; Matti A. Kaulio; Calle Rosengren; Max Rapp Ricciardi; Petra Bosch-Sijtsema; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work design; knowledge work; self-leadership; self-regulation; employeeship; arbetsdesign; kunskapsarbete; självledarskap; självkontroll; medarbetarskap; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : Följande avhandling bidrar till teorier om ledning av kunskapsarbete på mikronivå, genom att undersöka självledarskap i kunskapsarbete och organisatoriska försök att främja det på individ- och teamnivåer. Det empiriska materialet är insamlat i kontexter av innovativ mjukvaruutveckling, konsulter, och aktivitetsbaserat arbetssätt; metoden är företrädesvis djupintervjuer och tematisk analys, och i papper IV enkät och statistisk analys. LÄS MER

 4. 4. An employeeship model and its relation to psychological climate: A study of congruence in the behavior of leaders and followers

  Författare :Johan Bertlett; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; employeeship; leadership; leader-follower behavior; work relationships; ELR Model; employee behavior; psychological climate;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation was driven by an inspiration to study how employees behave toward each other from an interactive perspective where all members of an organization are considered active contributors. Employeeship holds this perspective and acknowledges the importance of productive relationships. LÄS MER

 5. 5. Etniska relationer i arbetslivet : teknik, arbetsorganisation och etnisk diskriminering i svensk bilindustri

  Författare :Gunnar Augustsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Ethnic discrimination; technology; work organization; the car industry; recruiting; leadership; workers collectives; Etnisk diskriminering; teknologi; arbetsorganisation; bilindustri; rekrytering; ledarskap; arbetarkollektivet; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : The goal of this study is to understanding ethnic discrimination by employing a complex theoretical approach which allows for an understanding of ethnic relations and ethnic discrimination as a social process. The study includes a case study at Volvo Torslandaverken in Gothenburg, and focuses on ethnic discrimination against the background of both structural conditions and situational factors. LÄS MER