Sökning: "Sirkku Männikö-Barbutiu"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sirkku Männikö-Barbutiu.

  1. 1. Eleverna, datorn och språket : Studier av skoldatoriseringens effekter på elevers attityder, skrivstrategier och textproduktion i spanskundervisningen på gymnasiet

    Författare :Kent Fredholm; Rakel Österberg; Lars Fant; Sirkku Männikö-Barbutiu; Inger Enkvist; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; CALL; Online Translation; Foreign Language Writing; CAF; Pupils’ Attitudes; språkdidaktik; Language Education;

    Sammanfattning : Kent Fredholm (2015). Eleverna, datorn och språket: Studier av skoldatoriseringens effekter på elevers attityder, skrivstrategier och textproduktion i spanskundervisningen på gymnasiet. (The Pupils, the Computer and the Language: Studies of the Effects of School Computerisation on Pupils’ Attitudes. LÄS MER