Sökning: "Simulering"

Visar resultat 1 - 5 av 231 avhandlingar innehållade ordet Simulering.

 1. 1. Simulering som lärande inom prehospital akutsjukvård

  Författare :Anna Abelsson; Lillemor Lindwall; Björn-Ove Suserud; Ingrid Rystedt; Johan Berlin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; simulation; learning; nurse; high-energy trauma; ambulance; simulering; lärande; sjuksköterska; högenergitrauma; ambulans; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Den prehospitala akutsjukvården är ett komplext kunskapsfält som innebär att vårdaren skall kunna bemöta patient och närstående, bedöma skada, sjukdom och den aktuella situationen samt avgöra vilka vårdåtgärder som skall prioriteras.Patientens lidande kan lindras genom att vårdaren tränar färdigheter i ett prehospitalt kontext. LÄS MER

 2. 2. Simulering i undervisning : en kritisk granskning av artificiell praktik i allmänutbildning

  Författare :Sverker Lindblad; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Metodrumsundervisning : En kvalitativ studie av simulering inom vård- och omsorgsutbildning

  Författare :Ingela Leibring; Héctor Pérez Prieto; Marie Karlsson; Gun-Britt Wärvik; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; simulation; clinical skills laboratory; licensed practical nurse; licensed vocational nurse; registered nurse; simulering; metodrum; undersköterska; legitimerad sjuksköterska; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om vårdlärares arbete med simulering av arbetsuppgifter i metodrum Ett metodrum kan ses som en hybrid mellan klassrum och sjukhussal. I denna skolmiljö övas arbetsuppgifter som förekommer inom vård och omsorg. LÄS MER

 4. 4. Övning ger färdighet? : Lagarbete, riskhantering och känslor i brandmäns yrkesutbildning

  Författare :Magnus Blondin; Boel Berner; Johan M Sanne; Roger Säljö; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Firefighters; firefighter training; vocational training; real-life simulation; practical learning; practical understanding; technology; skill exercises; professional competence; teamwork; emotion work; learning field; boundary work; script; Brandmän; brandmannautbildning; yrkesutbildning; övning; realtidsövning; simulering; praktiskt lärande; färdighetsträning; teknik; meningsskapande; yrkeskunnande; yrkeskompetens; lagarbete; känslohantering; lärandefält; gränsarbete; skript;

  Sammanfattning : Brandmän arbetar i situationer av stark osäkerhet och risk. Ett fungerande lagarbete är en förutsättning för att de ska kunna hantera de faror som förekommer vid olyckor, samordna sin verksamhet, rädda byggnader och fordon, ta hand om drabbade människor och även undvika att själva bli skadade. LÄS MER

 5. 5. Numerical Modelling of Self-Compacting Concrete Flow : Discrete and Continuous Approach

  Författare :Annika Gram; Johan Silfwerbrand; Ali Farhang; Mette R. Geiker; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SCC; rheology; Simulation of Flow; Simulering; Flöde; Självkompakterande Betong; Reologi; Construction materials; Konstruktionsmaterial;

  Sammanfattning : With the advent of Self-Compacting Concrete (SCC) that flows freely, under the soleinfluence of gravity, the wish for hassle-free and predictable castings even in complexcases, spurged the simulation of concrete flow as a means to model and predictconcrete workability. To achieve complete and reliable form filling with smoothsurfaces of the concrete, the reinforced formwork geometry must be compatible withthe rheology of the fresh SCC. LÄS MER