Sökning: "Silvio Orsi"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Silvio Orsi.

 1. 1. The Anticoincidence Shield of the PAMELA Satellite Experiment

  Detta är en avhandling från Stockholm : Fysik

  Författare :Silvio Orsi; KTH.; [2004]
  Nyckelord :astrophysics; particle physics; antimatter; organic scintillators;

  Sammanfattning : The PAMELA space experiment is scheduled for launch towards the end of 2004 on-board a Russian Resurs DK1 satellite, orbiting Earth at an altitude of 300– 600 km. The main scientific goal is a study of the antimatter component of the cosmic radiation. The semipolar orbit (70. LÄS MER

 2. 2. Studies of cosmic rays with the anticoincidence system of the PAMELA satellite experiment

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Silvio Orsi; KTH.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; astrophysics; astroparticle physics; antimatter; organic scintillators; cosmic rays; trapped particles; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics Astroparticle physics; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik Astropartikelfysik;

  Sammanfattning : PAMELA is a satellite-borne experiment designed to study the charged component of the cosmic radiation of galactic, solar and trapped nature. The main scientific objective is the study of the antimatter component of cosmic rays over a wide range of energies (antiprotons: 80 MeV–190 GeV, positrons: 50 MeV–270 GeV). LÄS MER