Sökning: "Silent second"

Visar resultat 11 - 15 av 30 avhandlingar innehållade orden Silent second.

 1. 11. Wear and Fixation of the acetabular component in vivo evaluation of different polyethylenes and modes of fixation in total hip arthroplasty

  Författare :Stephan Maximilian Röhrl; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; total hip arthroplasty; acetabular component; wear; fixation; osteolysis; Radiostereometry; RSA; Kirurgi; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi; ortopedi; Orthopaedics;

  Sammanfattning : Polyethylene wear and micromotion of the implant play an important role in multifactorial etiology of osteolysis leading to aseptic loosening of the acetabular components. Despite excellent results in primary total hip arthoplasty in a 10-15 year perspective there are still unsolved problems. LÄS MER

 2. 12. Jag spelar er förväntan : självdramatisering i Paul Anderssons diktverk Berättarna

  Detta är en avhandling från Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

  Författare :Paul Tenngart; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Oscar Wilde; Bo Setterlind; Romanticism; Arthur Rimbaud; Birgitta Stenberg; Romantic poetics; biography; authorial legend; Grupp Metamorfos; neo-Romanticism; Swedish 1950 s; Swedish 20th century poetry; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish "Varje text hur utan värde än / blir lysande som död och sol och stränder, / när jag spelar er förväntan, / detta ojämförligt rika instrument" Så säger Harlequin till sin publik i Paul Anderssons Berättarna från 1955. Spelar med publikens förväntan gör också diktverkets upphovsman. LÄS MER

 3. 13. Catch Atrial Fibrillation, Prevent Stroke Detection of atrial fibrillation and other arrhythmias with short intermittent ECG

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Tijn Hendrikx; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; atrial fibrillation; screening; primary prevention; secondary prevention; handheld ECG; Cardiology; kardiologi;

  Sammanfattning : Background: Atrial fibrillation (AF) is the most common arrhythmia in the adult population, affecting about 5% of the population over 65 years. Occurrence of AF is an independent risk factor for stroke, and together with other cardiovascular risk factors (CHADS2/CHA2DS2- VASc), the stroke risk increases. LÄS MER

 4. 14. Mind in Motion: The utilization of noise in the cognitive process

  Detta är en avhandling från LUCS, Kungshuset, 222 22 LUND, Sweden

  Författare :Robert Pallbo; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; AI; image processing; spontaneous activity; motion detection; knowledge acquisition; homunculus; evolutionary epistemology; evolution; cognition; noise; neural networks; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish "Tanken i rörelse" handlar dels om hur tanken sätts i rörelse av brus och dels om hur detta brus kan användas av hjärnan för att fånga upp visuell rörelse. Ofta betraktas brus som en störning, men detta arbete försöker visa att brus kan ha en viktig funktion i tankeprocessen. LÄS MER

 5. 15. Ärkebiskop Erling Eidem i kyrkostrid och världskrig : En studie i förhållningssättet till Tyskland under andra världskriget med beaktande av de svensk-engelska kyrkorelationerna 1933–1945 belyst genom tre utrikesdepartement

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Birgitta Brodd; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archbishop Erling Eidem; the German Church Struggle; World War II; Ecumenical organisation; Personalism; Activism; Ekklesiology; the Doctrine of the two Regiments; bishop George Bell; the Swedish Vicar in Berlin; Birger Forell; the common Guilt; Peace and Reconciliation; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : This Study is concentrated on the Swedish Archbishop Erling Eidem during the German Church Struggle and the Second World War. Sweden was a neutral Country and Eidem did not want to do something that wasn’t congenial with the Swedish State. He has been criticized for being a by-stander when he was expected to be an activist. LÄS MER